Безплатна електронна библиотека

Правно действие на първичните способи за придобиване на вещни права - Делян Недев

Можете да го намерите тук Правно действие на първичните способи за придобиване на вещни права pdf книга

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2017
РАЗМЕР: 11,81
ISBN: 9789542824749
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Делян Недев

Описание:

Изследването се интересува от зависимостта на първично придобитото право от пораждащия го фактически състав. Обхванати са различни хипотези, като се обсъждат правата на оригинерния собственик, предходния титуляр на правото, техните кредитори и правоприемници. Много от поставените въпроси засягат различни правни отрасли: конституционно право, вещно, облигационно и семейно право, граждански процес, административно право и процес, наказателно право и процес. Поради това книгата е насочена към широк кръг читатели: научни работници, практикуващи юристи и студенти по право.

...мисъла на чл. 33, ал. 2 от Закона за собствеността като предпоставка за придобиване на вещни права Решението за откриване на производство по ... „Оправдаването на давността с... - Предизвикай правото ... ... ... Охранителни производства. Цялостна характеристика на процедурата по издаване на нотариален акт, въз основа на обстоятелствена проверка - същност, издаване, правно действие, реални последици за собственика и ... Още материали Правно действие на първичните способи за придобиване на вещни права Делян Недев Кой е титуляр на вещното право? Стабилно ... Правно действие на първичните способи за придобиване на ... ... ... Още материали Правно действие на първичните способи за придобиване на вещни права Делян Недев Кой е титуляр на вещното право? Стабилно ли е то? Поръчай "Правно действие на първичните способи за придобиване на вещни права" на топ цена от онлайн книжарница dbooks.bg на ☎ 0700 10 399 Цена: 12.00 лв. Книга. Книгата съдържа рецензии за даване на научните звания професор и доцент, респ. ст. н. с. i степен и ст. н. с. ii степен, доктор на юридическите науки и доктор по право (кандидат на юридическите науки). Способи за придобиване и изгубване на вещни права.Защита на вещните . ... действие само,ако е извършен в писмена форма с нотариално заверен подпис и е вписан . "Човешкото тяло като предмет на вещни права" се фокусира върху вещноправните аспекти на проблема. ... Правно действие на първичните способи за придобиване на вещни права ... Конкуренция между ... "Човешкото тяло като предмет на вещни права" се фокусира върху вещноправните аспекти на проблема. ... Правно действие на първичните способи за придобиване на вещни права ... Конкуренция между ... 1. Въведение. Предмет на изследване на настоящата статия представляват конститутивните съдебни решения като възможни способи за придобиване на вещни права.В изложението се акцентира върху изясняване същността ... „Оправдаването на давността с бездействието (и още повече носещите негативна конотация изрази като „нехайство" или „немарливост") на правоимащия е разновидност за разбирането на правото като......