Безплатна електронна библиотека

Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество

Bсички Книга, която можете да прочетете и изтеглите от нас

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2018
РАЗМЕР: 12,63
ISBN: 9786192260699
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Описание:

В сборника е поместен новият Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, с който се уреждат мерките за противодействие на корупцията, конфликтът на интереси, декларирането на имущество, условията и редът за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, статутът и функциите на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, както и взаимодействието на Комисията с други държавни органи и международното сътрудничество. Включени са и отменените Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност от 2005 г., Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество от 2012 г., Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и Закон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности. Поместването на отменената уредба дава възможност за съпоставка с новия правен режим и ще подпомогне читателите при прилагането ѝ по неприключилите производства.

...онно придобитото имущество Списък на лицата в Комисия за регулиране на съобщенията, които не са подали в срок декларациите за имущество и интереси по чл ... Декларации по Закона за противодействие на корупцията и за ... ... . 35, ал. 1, т. 2 от закон за противодействие на корупцията и за ... Подаване на декларации за имущество и интереси по чл. 35,ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, вр. пар. 2, т. 6 от Допълнителните разпоредби на ЗПКОНП ... Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно ... ... . 35,ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, вр. пар. 2, т. 6 от Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ Документите да се подават в деловодството на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с адрес: пл. Конфликт на интереси. Легална дефиниция на понятието се съдържа в чл.52 от Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ): Конфликт на интереси възниква, когато лице ... Деклариране на обстоятелства по несъвместимост Съгласно Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и в съответствие с Решение на Народното събрание във връзка с чл. 6 ... Статутът, функциите и правомощията на новия орган - Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (Комисията) са уредени в проекта на Закона за ... Конкурси за административна структура - Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Парламентът създаде Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, която ще контролира лицата, заемащи висши публични длъжности. Декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; Етичен кодекс; Административно обслужване. Гражданско състояние и ЕСГРАОН...