Безплатна електронна библиотека

Трудови отношения - 2018 - проф. д.ю.н. Васил МРЪЧКОВ - ръководител, Лариса ТОДОРОВА, Стойна СЕРБЕЗОВА, Теодора ДИЧЕВА

проф. д.ю.н. Васил МРЪЧКОВ - ръководител, Лариса ТОДОРОВА, Стойна СЕРБЕЗОВА, Теодора ДИЧЕВА книги Трудови отношения - 2018 Epub ще бъде достъпен за вас, когато се регистрирате на нашия уебсайт

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2018
РАЗМЕР: 5,15
ISBN: 13129570
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: проф. д.ю.н. Васил МРЪЧКОВ - ръководител, Лариса ТОДОРОВА, Стойна СЕРБЕЗОВА, Теодора ДИЧЕВА

Описание:

Книгата съдържа: • пълните обнародвани текстове на Кодекса на труда, на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, на Закона за насърчаване на заетостта и на Закона за уреждане на колективните трудови спорове; • актуализираните текстове на основните подзаконови нормативни актове; • важни решения на Върховния касационен съд; • актуални писма на Министерството на труда и социалната политика; • изчерпателни авторски коментари на промените в трудовото законода-телство, както и по възлови въпроси на правоприлагането.Целева аудитория: Работодатели и синдикалисти и техните организации; специалисти по труд и по управление на човешките ресурси; практикуващи юристи, счетоводители и финансисти; преподаватели и студенти.

... трудов договор в отрасъл „Здравеопазване" от 08 ... Покани за семинари по данъци 2019 г. в София, ЛИВАН И ... ... .11.2018 г. със срок на действие 2018-2020 г. pdf 2 Отраслов колективен трудов договор (ОКТД) в отрасъл „Строителство ... В крайна сметка, годишникът „Трудови отношения - 2019" е издание, което предлага комплексно и ново знание по цялостната уредба на трудовите отношения през годината. Той е необходим на всяко ... Трудови правоотноше ... ODIT.info - Дискусия - Трудови отношения ... . Той е необходим на всяко ... Трудови правоотношения - въпроси и отговори, образци на документи, закони, новини, условия на плащане ... от Красимира Гергева на 04 Ян 2018. ... Преддоговорни отношения ...