Безплатна електронна библиотека

Инвестиционни проекти за малки и средни предприятия. Методика за разработка и оценка - Йордан Йорданов

Инвестиционни проекти за малки и средни предприятия. Методика за разработка и оценка Можете да изтеглите книгата в pdf формат epub след безплатна регистрация

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2000
РАЗМЕР: 7,72
ISBN: 9546493279
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Йордан Йорданов

Описание:

Инвестиционните проекти представляват пазарно обосновани технико-икономически разработки за купуване и/или създаване на дълготрайни материални активи в средно и дългосрочен план. Инвестиционният риск се определя от способността на фирмените ръководства така да управляват обращаемостта на активите в продължение на определен период от време, че да е възможно да се генерират достатъчни по обем парични потоци, които да обезпечат разчетените приходи, осигуряващи възвръщаемост на инвестиционните разходи и формиране на планираните печалби за инвеститорите.С настоящата методика се определят условията и специфичните изисквания при разработката и оценката на инвестиционните проекти, предназначени за частично или пълно финансиране от кредитни институции.Тя е разработена в съответствие с обобщените принципи и критерии на кредитната политика на банковата система.Заложените в методиката постановки имат общовалиден характер, но се прилагат избирателно в зависимост от класификацията на инвестиционния проект.Осигуряването и ползването на консултантски услуги при разработката на инвестиционните проекти е не само желателно, но и необходимо. Експертно разработените инвестиционни проекти представляват професионално изградена база данни, даваща възможност на инвеститорите и кредиторите да вземат безпроблемно и бързо съответните решения.

...ързан със значителен обем инвестиции ... Практикум малки и средни предприятия | Доклади, реферати ... ... . Проекти могат да се подават до 21 май, като право да направят това имат микро-, малки и средни предприятия, които имат минимум 3 приключили финансови години преди датата на обявяването на ... Окомплектована проектна документа ... DOC Литература - uni-sofia.bg ... ... Окомплектована проектна документация, съгласно изискванията на Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ бр. 51/2001 г., посл. изм., бр. 13/2015 г.) (3бр. папки АС ... Споразумение за партньорство на РБ, 2014 - 2020 Образование, квалификация и заетост за приобщаващ растеж Научни изследвания, иновации и инвестиции за интелигентен растеж Книгата е част от издателската линия "Счетоводна библиотека" под научната редакция на проф. д-р Ст Финансиране за малки и средни предприятия, създадени след 2016 г. и развиващи дейност в общините Котел, Сунгурларе и Върбица С приложение CD "Сборник с практически казуси и задачи с приложения на Еxcel". Целта на тази книга е да запознае всички потенциални читатели с основните принципи, методи и подходи в съвременния инвестиционен мениджмънт ... Бизнес проекти и проекти за смесени предприятия и дялово участие. Обосновки и бизнес планове за кредитиране от банки и други финансови институции. Оценки на инвестиционни проекти. Средни предприятия: 60 %; Големи предприятия: 50 %. Максимален интензитет на помощта по елемент "Услуги":50 % Минимален и максимален размер на помощта: Микро, малки и средни предприятия BESS - Бенчмаркинг и енергиен мениджмънт за малки и средни предприятия: 2005-2007: Европейската комисия Програма IEE: www.bess-project.info Ръководство за МСП Още Ръководител на проекта: Здравко Георгиев Инвестиционни проекти и бизнес планиране. Нашият екип от финансови експерти изготвя специфични инвестиционни проучвания на икономически сектори свързани с Вашата бизнес стратегия. В настоящия момент те са преобладаващата част от фирмите в българската икономика. Съгласно отчета на агенцията за малки и средни предприятия, те представляват 98,6% от броя на предприятията....