Безплатна електронна библиотека

Закон за обществените поръчки - III/2020

Можете да го намерите тук Закон за обществените поръчки - III/2020 pdf книга

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2020
РАЗМЕР: 9,85
ISBN: 9789542825685
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Описание:

Изданието съдържа:Закон за обществените поръчкиПравилник за прилагане на Закона за обществените поръчкиНаредба за условията и реда за определяне на външни експерти за проверка на технически спецификации при възлагане на обществени поръчкиТарифа за таксите, които се събират за производствата по глава двадесет и седма от Закона за обществените поръчки пред комисията за защита на конкуренцията и пред върховния административен съд

...и. 1. ЗОП Закон за обществените поръчки 2 ... Jobs.bg - Обяви за работа от АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ... . ППЗОП Правилник за прилагането на Закона за обществените поръчки 3. ЗЕДЕП Закон за електронния документ и електронния подпис 4. ЗАКОН за обществените поръчки . Обн. - ДВ, бр. 28 от 06.04.2004 г.; в сила от 01.10.2004 г.; изм. и доп., бр. 53 ... Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси ... ... .2004 г.; в сила от 01.10.2004 г.; изм. и доп., бр. 53 от Закон за обществените поръчки; Становище на АОП относно прилагането на чл. 47, ал. 10 от ЗОП (вх. № Т 12-00-359 от 20.10.2014 г.) Запитване до АОП с изх. №Т 12-00-359 от 29.09.2014 г. Намерени са общо 143 определения по ЗОП за 2020 година. 1 Определение № АКТ-488-11.06.2020 Дата на определение: 11.06.2020 г. Считано от 01.03.2019 г. влизат в сила поредните промени в Закона за обществените поръчки, които обичайно поставят различни въпроси пред възложители, участници и изпълнители на обществени поръчки. Поредна промяна в Закона за обществените поръчки (ЗОП) е публикувана в портала за обществени обсъждания www.strategy.bg.Част от предложените изменения са очаквани и нужни - те са свързани с новата електронна платформа за ... 1. Закон за обществените поръчки. 2. Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. 3. Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки. 4. Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществени...