Безплатна електронна библиотека

Прекратяване на трудовия договор без предизвестие - Николай Стоянов

Най-добре Прекратяване на трудовия договор без предизвестие PDF файлът можете да намерите тук

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2018
РАЗМЕР: 4,58
ISBN: 9789542826088
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Николай Стоянов

Описание:

Книгата предлага обобщен анализ на съдебната практика по прекратяване на трудовото правоотношение по реда на чл. 325, ал. 1 КТ. Изданието е структурирано според прекратителните основания на чл. 325 КТ, като са обособени конкретните въпроси, на които съдът дава отговор. Всяка глава започва с кратък синтез на прекратителното основание и съдържа експертни отговори на конкретни въпроси. След всеки отговор е цитирана съдебна практика, което позволява ползването на отговорите при правни защити и становища.

... отправя предизвестие на работника Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя с предизвестие ... Прекратяване на трудовия договор от работодателя с ... ... . Прекратяване от работника или служителя с предизвестие са регламентирани в чл. 326 от Кодекса на труда (КТ). Прекратяване в изпитателния срок (чл.71 ал.1) Работодателят може да прекрати без предизвестие трудовия договор в срока на изпитване, ако такъв е предв ... Прекратяване на трудов договор при пенсиониранеБЛИЦ ... ... .71 ал.1) Работодателят може да прекрати без предизвестие трудовия договор в срока на изпитване, ако такъв е предвиден в полза на работодателя. (2) В случаите по ал. 1, т. 10, когато работникът или служителят не може да подаде писменото си заявление за прекратяване на трудовия договор, поради това че работодателят, лицето, което го ... Предизвестие за прекратяване на трудов договор от работодателя Прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя на някое от основанията, посочени в чл. 328, ал. 1 от КТ. По кой член да го освободиме от работа без предизвестие. ... Прекратяване на трудовия договор без предизвестие от работодателя може да бъде извършено на някое от основанията изброени в ... В такава ситуация служител подава заявление за едностранно прекратяване на трудовия си договор без предизвестие по чл. 327, ал. 1, т. 2 КТ (поради забавяне на изплащането на трудовото ... Прекратяване на трудовия договор със смъртта на лицето, с което работникът или служителят е сключил трудовия договор, с оглед личността му - чл. 325, ал. 1, т. 10 КТ Прекратяване на трудовия договор от работодателя без предизвестие Основанията за прекратяване на трудовия договор от работодателя без предизвестие са изброени изчерпателно в чл.330 от КТ. Вие, като работодател, следва да издадете писмен акт за прекратяване н...