Безплатна електронна библиотека

Образна диагностика на заболяванията на гръдния кош - Кирова

Bсички Кирова Книга, която можете да прочетете и изтеглите от нас

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА:
РАЗМЕР: 11,40
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Кирова

Описание:

СъдържаниеГлава 1. Образни диагностични методи при изследване на гръдния кош Глава 2. Нормална рентгенова анатомия на гръдния кош Глава 3. Семиологична характеристика на белодробните засенчвания Глава 4. Вродени заболявания на белия дроб Глава 5. Възпалителни заболявания на белите дробове Глава 6. Промени в белия дроб при имунокомпрометирани пациенти Глава 7. Дифузни заболявания на паренхима на белия дроб Глава 8. Заболявания на дихателните пътища Глава 9. Промени в белия дроб при системните заболявания на съединителната тъкан Глава 10. Солитарно белодробно огнище Глава 11. Туморни заболявания на белия дроб Глава 12. Лимфопролиферативни заболявания Глава 13. Белодробна тромбемболия Глава 14. Заболявания на медиастинума Глава 15. Заболявания на плеврата Глава 16. Заболявания на гръдната стена Глава 17. Заболявания на диафрагмата Глава 18. Рентгенова оценка на пациенти в отделение за интензивни грижи и реанимация Глава 19. Промени в паренхима на белия дроб, резултат от провежданото лечение

...имален болничен престой 3 дни ОСНОВНИ КОДОВЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ *34 ... PDF КП № 224 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ГРЪДНИЯ КОШ ... .4 ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ЛЕЗИЯ НА ГРЪДНА СТЕНА ексцизия 13.4. Гръдната хирургия включва хирургично лечение на заболяванията на гръдния кош, дихателната система и медиастинума. Области на специализиран професионален интерес: Образна диагностик ... tokudabolnica.bg | Токуда Болница София ... . Области на специализиран професионален интерес: Образна диагностика на заболяванията на централната нервна с-ма; Образна диагностика на заболяванията на гръдния кош и сърцето Образната диагностика е медицинска специалност, при която се получават индиректни изображения на анатомичните структури от човешкото тяло. Това е възможно благодарение на въздействието на различни видове енергия ... Рентгенография на гръдния кош е тест за образна диагностика, който използва рентгенови лъчи, за да разгледа структурите и органите в гръдния кош. Използва ниски дози радиация, за да направи снимки в тази област. Отделението по гръдна хирургия на "Уни Хоспитал" е с трето ниво на компетентност и разполага с 10 болнични легла. В него се извършват рутинно... Ако се образува С-образна гръдна сколиоза в гръдния кош, тогава с участието на лумбалната част на гръбнака в патологичния процес се образуват две противоположно насочени дъги и се развива s ... В тях трябва задължително да има образна диагностика с висока резолюция, кардиохирургия, съдова хирургия, екип за ендоваскуларна терапия (в модерните страни поне 50% от заболяванията на ... Новите идеи и подход към неинвазивно изобразяване на структурите, формиращи гръдния кош, определят бързината, с която се развива образната диагностика в направлението кардиоторакална рентгенология Заболяванията на гръдния кош са разнообразни и различни по тежест. Най-често се срещат т.нар. хлътнали ( обущарски ) и изпъкнали ( птичи ) гърди. Образна диагностика на гръдния кош Основни методи на образната диагностика при заболяванията на белите дробове и медиастинума. Образна диагностика: не е необходима. в случай на кашлица и / или клиничен преглед, предполагащ засягане на блеия дроб, направете рентгенография на гръдния кош. Антивирусна терапия: не неИнваЗИвна оБраЗна дИагносТИка на ЗаБоляванИяТа ... както и на състоянието на останалите органи в гръдния кош. Преимущество на МДкт е бързината на изследването при пациенти в критич ... Образна диагностика; ... Кt на цяло тяло се извършва конкретно за оценка на гръдния кош, корема и тазовата области. Кt сканиране използва сложно компютъризирано рентгеново оборудване за ... КП № 223 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ГРЪДНИЯ КОШ Минимален болничен престой - 3 дни ОСНОВНИ КОДОВЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ/АКМП *34.4 ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ЛЕЗИЯ НА ГРЪДНА СТЕНА ......