Безплатна електронна библиотека

Ликвидация на търговски дружества - Анета Антонова

Наслади се Ликвидация на търговски дружества Анета Антонова epub книги безплатно четене

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2009
РАЗМЕР: 12,2
ISBN: 9789542805915
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Анета Антонова

Описание:

Монографията е посветена на ликвидацията като правна форма за довършване на текущите дела на дружеството, удовлетворяване на кредиторите му, осребряване на имуществото му и разпределяне на чистия остатък между съдружниците. Акцентирано е върху анализа на нормативната уредба, както и на въпроси, по които няма единомислие в доктрината и (или)е налице противоречива съдебна практика.Отделено е внимание на промяната на функциите на органите на управление на дружеството в процеса на ликвидация, статуса на ликвидаторите, техните права и задължения,предоставянето на обезпечения на кредиторите, преди да се пристъпи към разпределяне на имуществото между съдружниците,прекратяването на производството по ликвидация, последвано от откриване на производство по несъстоятелност спрямо ликвидиращото се дружество. Критично са осмислени, нормативните положения относно извършването на ликвидационни действия след вписване заличаването на дружеството в търговския регистър.

...и се лица - осигуряване »Промените в Закона за счетоводството за 2011 г ... 60. Прекратяване и ликвидация на търговските дружества. ... . »Прекратяване, ликвидация и заличаване на търговски дружества »Предимствата и недостатъците на ЕООД/ООД и ЕТ. 35. Ликвидация на търговски дружества.Същност.Ликвидатори.Уреждане на имуществените отношения на дружеството.Уд ... Продължаване на дейността на непререгистрирани в ... ... .Ликвидатори.Уреждане на имуществените отношения на дружеството.Удовлетворяване на кредиторите.Разделяне на остатъка от ликвидационното имущество. Ликвидация на търговски дружества (ЛТД) - значение Когато едно дружество прекрати търговската си дейност и юридическото лице (ЮЛ) изчезне като търговски субект, започва производство по ... Търговските дружества и кооперации, които не са пререгистрирани до 31.12.2011 г. подлежат на служебна пререгистрация и ликвидация. Ликвидационното производство е регламентирано със специалните норми на § 5б от ... Списък на дружествата от системата на Министерство на енергетиката, с над 50% процента държавно участие в капитала, в процедура по ликвидация Съгласно разпоредбите на Закона за търговския регистър (ЗТР) всички търговски дружества и кооперации бяха длъжни да се пререгистрират в Търговския регистър в срок до 31.12.2011 год. Ликвидация на търговски дружества ⚫ от Анета Антонова 【СИЕЛА】 9789542805915 Купете сега от онлайн книжарница Сиела Безплатна доставка над 40 лв. Сливане - форма на преобразуване, при която две или повече търговски дружества (преобразуващи се дружества) се сливат в едно новоучредено дружество. Сливането се състои в това, че преобразуващите се дружества се ... Прекратяване, ликвидация и заличаване на търговски дружества Добавено на:2011-05-11 12:24:05 Всяко търговско дружество може да бъде прекра...