Безплатна електронна библиотека

Данъчни закони 2002

Наслади се Данъчни закони 2002 epub книги безплатно четене

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2002
РАЗМЕР: 9,58
ISBN: 954-730-138-1
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Описание:

... извънредното положение, във връзка със срокове по ДОПК и материалните данъчни закони Данъчни постоянни разлики и преобразуване на счетоводния финансов резултат с тях ... ODIT.info Семинари - „Нови изменения и допълнения в ... ... . чл. 23. (1) Данъчни постоянни разлики са счетоводни приходи или разходи, които не са признати за данъчни цели. Закон за корпоративното подоходно облагане. Георги КОНЕВ данъчен експерт. В Държавен вестник бр. 105 от 2006 г. е публикуван новият Закон за корпоративното подоходно облаг ... PDF КРМСФО Разяснение 23: Несигурност при данъчното третиране ... ... . Закон за корпоративното подоходно облагане. Георги КОНЕВ данъчен експерт. В Държавен вестник бр. 105 от 2006 г. е публикуван новият Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), в сила от 01.01.2007 г. Ново! Обществени поръчки 2 07 С04 17. актуализирано издание към 10 април 2020 г. + актуализационно приложение към 12 юни 2020 г. Пакетът от нови данъчни закони ще влезе в сила от 1 януари 1998 г. Дотогава парламентът трябва да приеме нови закони за местните данъци и такси, за облагане доходите на физическите лица, за корпоративното подоходно ... Делойт предоставя одиторски, данъчни, консултантски, финасово-консултантски и правни услуги на публични и частни клиенти в широк спектър от браншове. Електронно издание на списание "Данъчна практика" - издавано от счетоводна къща "Аскана". Статия: "ЩО Е АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ПО ДАНЪЧНИТЕ ЗАКОНИ" (брой: 2002/9, автор:Любка Ценова) Закони ; Наредби ... БР. 113 ОТ 2002 Г.) КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 67 ОТ 2003 Г.) ... Намалените данъчни ставки за книги, бебешки храни и други влизат в сила на 1 юли ... Кои са най-важните промени в основните данъчни закони, влезли в сила от 1-ви януари 2017-а г.? На 06.12.2016 г. в брой 97 на Държавен вестник бе обнародван Закон за изменение и допълнение на закона за ... 5 (3) Със заявлението по ал. 1 лицето предоставя най-малко следната информация: 1. име, пощенски адрес, електронни адреси, в т.ч. интернет страници на лицето; Виж откритите Начало за търсене "Данъчни законии" в . ODIT.info Семинари - „Нови изменения и допълнения в данъчните закони - 2012 г., Годишно данъчно приключване - 2011 г." - СТАРА ЗАГОРА...