Безплатна електронна библиотека

Закон за обществените поръчки

книги Закон за обществените поръчки Epub ще бъде достъпен за вас, когато се регистрирате на нашия уебсайт

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2011
РАЗМЕР: 4,18
ISBN: 978-954-730-745-2
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Описание:

Издание с последнитепромени в Закона за обществените поръчки, свързанисъс:–намаляване вида напроцедурите и броя на режимите, чрез които се възлагат общественитепоръчки,– възможностите за пряковъзлагане,– развитие иусъвършенстване на предварителния и последващия контрол,– своевременно отстраняванена поправими нарушения в процедурата,– обжалването напроцедурите,–административнонаказателната отговорност

...ествените поръчки. 4. Научи повече за книгата "Закон за обществените поръчки" и ако се ️ влюбиш в нея поръчай я с бърза и евтина доставка до избран от теб адрес ... Вътрешни правила по закона за обществените поръчки ... . Пазарни консултации Становища на АОП Закон за обществените поръчки Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Община Велико Търново Друга информация Информация по чл.21, ал.6 от ЗОП Закон за обществените поръчки. Обн. ДВ бр.13 от 16 Февруари 2016 г., доп. ДВ бр.34 от 3 Май 2016 г., изм. и доп. ДВ бр.63 от 4 Август 2017 г., изм. ДВ бр.85 от 24 Октомвр ... закон за обществените поръчки - Превод на английски език ... ... .21, ал.6 от ЗОП Закон за обществените поръчки. Обн. ДВ бр.13 от 16 Февруари 2016 г., доп. ДВ бр.34 от 3 Май 2016 г., изм. и доп. ДВ бр.63 от 4 Август 2017 г., изм. ДВ бр.85 от 24 Октомври 2017 г., доп. ... Закон за обществените поръчки ... ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ... Чл. 5. (1) Обществените поръчки за услуги в зависимост от реда, по който се възлагат, се разделят на: 1. (изм. Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки се предлагат промени, свързани с процеса на поетапно ... Закон за обществените поръчки (в сила от 15.04.2016 г., обн. ДВ, бр. 13 от 16 февруари 2016 г., доп. Считано от 01.03.2019 г. влизат в сила поредните промени в Закона за обществените поръчки, които обичайно поставят различни въпроси пред възложители, участници и изпълнители на обществени поръчки. Искани временни мерки: Има искане за ВМ Предмет: Жалба - "ТехноЛогика" ЕАД с/у Решение № 95-00-1987/22.05.2020 на МОСВ 5 Жалба № ВХР-1036-19.06.2020 Проект на Закон за обществените поръчки. Проектът на Закон за обществените поръчки въвежда четири, приложими европейски директиви /две от които са нови и заменят отменените стари директиви/, съдържащи правилата за ... „Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, в сила от 1 януари 2020 г. Практическа работа с Националната платформа за електронно възлагане на обществени поръчки ... 1 Определение № АКТ-488-11.06.2020: Дата на определение: 11.06.2020 г. Произнасяне: оставя без уважение искане за налагане на временна мярка() - ...