Безплатна електронна библиотека

Кодекс за социално осигуряване

Bсички Книга, която можете да прочетете и изтеглите от нас

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2016
РАЗМЕР: 8,37
ISBN: 1198883000008
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Описание:

Съобразено с действащото законодателство на РБ към 02.2016 г.

...АНЕ - Нови изменения от 13 Ноември 2012г ... Кодекс за социално осигуряване ... . В сила от 01.01.2000 г. Обн. ДВ. бр.110 от 17 Декември... стр.1 от 125 редакция от 21.12.2010 КСО - пълен текст на закона. Кодекс за Социално Осигуряване (Загл. Изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г.) В сила от 01.01.2000 г. НОВ КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ nadia61 29.07.2015 10:54 Здравейте, имам следното пи ... Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси ... ... .07.2015 10:54 Здравейте, имам следното питане - по новоприетия КСО на 28.07.2015 г. КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 67 ОТ 2003 Г.) В сила от 01.01.2000 г. Обн. ДВ. бр.110 ... Тук можеш да получиш безплатно експертно мнение по твоя казус, свързан с КСО (Кодекса за Социален Осигуряване) КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ В сила от 01.01.2014 г. Предмет Чл. 1. Този кодекс урежда обществените отношения, свързани с осигуряването при общо заболяване, трудова злополука, професионална болест, инвалидност ... Кодекс за социално осигуряване (загл. изм. - дв, бр. 67 от 2003 г.) ... Този кодекс урежда обществените отношения, свързани със: 1. държавното обществено осигуряване при общо заболяване, трудова ... Кодекс за социално осигуряване - въпроси и отговори, образци на документи, закони, новини, условия на плащане 1. Кодекс за социално осигуряване. 2. Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. (извлечение) 3. Закон за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред Парични обезщетения за безработица по Кодекса за социално осигуряване. Редът за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица е регламентиран в Раздел iii и Раздел iv от глава четвърта „Обезщ...