Безплатна електронна библиотека

Граждански процесуален кодекс - редакция ДВ. бр. 86 от 2005 г.

Граждански процесуален кодекс - редакция ДВ. бр. 86 от 2005 г. Можете да изтеглите книгата в pdf формат epub след безплатна регистрация

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2005
РАЗМЕР: 8,31
ISBN: 5025
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Описание:

... н и е ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС В сила от 01 ... PDF ПРАВАТА НА ПОСТРАДАЛИЯ В ДОСЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО ... .03.2008 г. Обн. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.50 от 30 ... ДВ, бр. 86 от 2017 г., твърдение, че дефиниция за „явна несъразмерност" съществувала в материалното ни гражданско и търговско право, както и в съдебната практика, такава дефиниция и изведени ... б) (изм.,ДВ,бр.124 от 1997 г., бр.86 от 2005 г.) от лицата, ... чл. 65 ГПК /отм./ | Текст и съдебна практика ... ... б) (изм.,ДВ,бр.124 от 1997 г., бр.86 от 2005 г.) от лицата, за които е признато от председателя на окръжния съд или от районния съдия въз основа на декларация за материалното им състояние, че нямат ... 8. Нови основания по чл. 415 ГПК за предявяване на искове по чл. 422 ГПК - измененията в ГПК от ДВ, бр. 86 от 2017 г. и промените от ДВ, бр. 100 от 2019 г. 9. Граждански процесуален кодекс ЧАСТ СЕДМА (Обн., ДВ, бр. 59 от 20.07.2007 г. - в сила от 01.03.2008 г.) КОМЕНТАР НА ПРОМЕНИТЕ В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС, ОБН. ДВ, БР. 86 ОТ 27.10.2017 Г. Постановление № 129 от 18 юни 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2020 г. по бюджета на Държавен фонд „Земеделие" за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на ... Граждански процесуален кодекс ЧАСТ ШЕСТА (Обн., ДВ, бр. 59 от 20.07.2007 г. - в сила от 01.03.2008 г.) В Наказателно-процесуалния кодекс (oбн., ДВ, бр. 86 от 2005 г.; изм., бр. 46 и 109 от 2007 г., бр. 69 и 109 от 2008 г.) в чл. 416, ал. 3 навсякъде думите "Агенцията за държавни вземания" се заменят с "Националната ... 2 ДВ, бр. 56 от 13.07.1991 г. с изм. и доп. 3 Без да е необходима те да са непременно част от състава на престъплението - Решение № 30 на ВКС, ІІ н.о. по н.д. № 2150 от 2012 г....