Безплатна електронна библиотека

Колективно управление на авторските и сродните им права - Георги Саракинов

Можете да го намерите тук Колективно управление на авторските и сродните им права pdf книга

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2008
РАЗМЕР: 5,29
ISBN: 9789547305298
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Георги Саракинов

Описание:

В книгата е разгледана същността на колективното управление на авторски права, направен е преглед на състоянието на колективното управление на авторски права в Европа и у нас в неговото развитие. Анализирани са дейността на организациите за колективно управление на такива права, режимът на тяхното учредяване и функциониране, като се набляга на изясняването на специфичното им положение. Особено внимание отделено на характера на договорите, които тези организации сключват - с членовете си и с ползвателите. Отделно се извеждат и изясняват някои ключови въпроси - за контрола на държавата над тези организации, за съвместимостта между тяхната дейност и антимонополното законодателство, за третирането на нечленовете. Накрая се разглеждат някои моменти, свързани с новите условия, породени от разпространението на цифровите технологии и интернет.Автор на първата българска книга, посветена на колективното управление на авторски права, е д-р Георги Саракинов, юрист с безспорни познания и дългогодишен опит в тази област, поставил основите на организациите за колективно управление на права в България. Изданието ще представлява интерес за много хора - както творци, така и участници в т.нар. културни индустрии, а също и практикуващи юристи - съдии, адвокати и юрисконсулти.

...рава върху музикални произведения и е единствената организация в Латвия, оправомощена да издава срещу заплащане лицензии за публичното представяне на ... Депутатите приеха промени в Закона за авторското право на ... ... ... На 14 септември 2017 Съдът на ЕС се произнесе по дело C‑177/16 с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Augstākā tiesa Administratīvo lietu departaments (Върховен съд, административно отделение, Латвия) в рамките ... Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) ще подпише през деня две споразумения със сдруженията ПРОФОН и МУЗИКАУТОР за защита на ав ... Колективно управление на авторски права - Уикипедия ... ... Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) ще подпише през деня две споразумения със сдруженията ПРОФОН и МУЗИКАУТОР за защита на авторските и сродните им права в туристическите обекти. Промени в Закона за авторското право и сродните му права приеха депутатите с 116 гласа „за" и 31 „въздържал се" на първо четене. С новите промените се създава нормативна уредба за колективно...