Безплатна електронна библиотека

Правото на Европейския съюз по осигуряване на безопасност и здраве при работа - Огнян Атанасов, Васка Семерджиева-Даракчиева

Bсички Огнян Атанасов, Васка Семерджиева-Даракчиева Книга, която можете да прочетете и изтеглите от нас

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2018
РАЗМЕР: 9,39
ISBN: 9789546082666
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Огнян Атанасов, Васка Семерджиева-Даракчиева

Описание:

Изданието включва:-основните директиви на Европейския съюз в областта на здравословните и безопасните условия на труд;-нормативните актове на България, свързани с транспонирането на директивите в българското законодателство;-приложни коментари, разяснения и препоръки по прилагането на нормативната уредба.Подобно издание се прави за първи път у нас. Предназначението му е да подпомогне усвояването на правните норми и изисквания и да допринесе за по-добро социално сътрудничество в дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.Книгата представя отговорностите, правата и задълженията на работодатели, работници и служители по спазването на правната уредба и ще бъде полезно за всички предприятия и ведомства.Авторите на коментарите саОгнян Атанасов и Васка Семерджиева – Даракчиева – изявени специалисти, преки участници в подготовката на нормативната уредба в областта на здравословните и безопасни условия на труд.

...одни принципи по безопасност и здраве при работа със 7 обособени позиции " по ПРОЕКТ bg051po001-2 ... Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси ... ... .3.01 Настоящият наръчник по безопасност и здраве при работа е плод на желанието на екипа на фирма "Перфект Консулт" ООД да подпомогне ръководителите на лечебните заведения в изпълнение на многобройните задължения, които ... Правото на Европейския съюз при осигуряване на безопасност и здраве при работа. Отговор ... Опасни Вещества - Безопасност И Здраве При Работа — Eu-osha ... ... Правото на Европейския съюз при осигуряване на безопасност и здраве при работа. Отговорности, права и задължения на работодателите, работниците и служителитеТази книга предлага изчерпателно знание за правото на ... Това, което започна като чисто икономически съюз, прерасна в организация, чиято дейност обхваща области на политиката, вариращи от климат, околна среда и здраве до външни отношения и ... Европейска политика, проекти, програми и директиви. Органи и институции на ЕС - парламент,комисия,съвет и др.Европейски банки,фондове и субсидии за бизнеса.Държави членки и история на Европейския съюз.Конституция и ... политиките за здраве и безопасност при работа в Европейския съюз История, институции и участници Лоран Вогел Старши научен сътрудник, Европейски Синдикален Институт Директива 93/103/ЕИО на Съвета от 23 ноември 1993 г. относно минималните изисквания за безопасност и здраве при работа на борда на риболовни кораби - 13 специална директива по смисъла на чл. 16 ... и доразвива основните приоритети от Стратегията по безопасност и здраве при работа 2008-2012 г., като следва и новите насоки за развитие на политиката на Европейския съюз, През 2005 година приоритет в дейността по безопасност и здраве при работа ще бъде изпълнението на препоръките на Европейската комисия, направени в последния редовен доклад от месец октомври ... Начало Всички материали (266,037) Авторски Курсови работи Техника на безопасност Технически науки Нормативна база за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в Р. В отговор на това Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (eu-osha) публикува днес насоки относно завръщането на работа. Комисарят на Европейския съюз за работни места и ... Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г.) (1) С този закон се уреждат правата и задълженията на държавата, работодателите, работещите, представителите на работещите по безопасност и здраве при работа, на лицата, които за своя сметка ......