Безплатна електронна библиотека

Унищожаемост на гражданско-правните сделки - Михаил Малчев

Наслади се Унищожаемост на гражданско-правните сделки Михаил Малчев epub книги безплатно четене

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2013
РАЗМЕР: 5,1
ISBN: 9789542812678
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Михаил Малчев

Описание:

Предмет на изследване в книгата е съществен за гражданскоправната теорияи практика проблем. В условията на пазарна икономика въпросите наунищожаемостта на сделките придобиват все по-голяма актуалност врезултат на бързото развитие на оборота и често са от значение заразпределяне на значителни имуществени интереси. Съдържанието намогорафията (книгата) обхваща всички аспекти от предпоставкитеза възникване на явлението до последиците, които то предизвиква. Влогична последователност са детайлно разгледанитерминологичният апарат, свързан с унищожаемостта на сделките,историческото развитие и правната същност на института, шестте основанияза унищожаемост, действието на унищожаемите сделки и възможността затяхното потвърждаване. По отношение на голяма част от поставените в ходана изследването въпроси са посочени разрешенията,даденивдругиправнисистеми и частни кодификации.Целта на настоящото изследване е да се анализира и обобщи теорията исъдебната практика,посветени на унищожаемостта на гражданскоправнитесделките и да се направят съответни предложения за усъвършенстване направната й уредба. Изясняването същността на института ще допринесе засигурността на оборота, ще осигури ясни разрешения на сложните житейскиправоотношения, породени от динамиката в общественото развитие. В тазивръзка полезността на книгата може да се търси в няколко насоки. Тя можеда бъде ценно за законодателя с оглед бъдеща нормотворческа дейност,целяща подобряване на правната регламентация относно унищожаемостта насделките. Възможно е да има важно значение за правозащитните иправоприлагащите органи при разглеждането на конкретни, реални казуси втази материя. Като първо цялостно изследване на проблематиката, свързанас унищожаемостта на сделките, разработката може да предизвика иобществена дискусия по отношение на някои от поставените въпроси.

...яване на термина недействителност на сделките ... "България СЕГА"- вестникът на българите в САЩ и Канада ... ... . Същност и характеристика на ... Недействителност на сделките - правна уредба, понятие и видове. Частична, относителна ... § 5. Сделки, унищожаеми поради измама § 6. Сделки, унищожаеми поради заплашване § 7. Сделки, извършени поради крайна нужда при явн ... Гражданско-правни сделки, Реферат по Гражданско право ... ... . Сделки, извършени поради крайна нужда при явно неизгодни условия . iii. ДЕЙСТВИЕ НА УНИЩОЖАЕМОСТТА НА ... Необходимо е хипотезата на чл. 31, ал. 1 ЗЗД (унищожаемост) да бъде разграничена от тази на чл. 26, ал. 2 ЗЗД (нищожност, поради липса на съгласие), защото съгласно практиката на ВКС, при хипотезата ... на воля/съгласие, липса на форма за действителност, липса на основание (кауза) - за каузалните сделки, сключване на привидна сделка. В тази категория на онлайн Книжарница Сиела ще срещнете голямо разнообразие от книги по гражданско и вещно право - закони, кодекси, сборници, учебници и учебни помагала. На ciela.com може да поръчате бързо и много лесно ... (бележки по ТР от 28.06.2016 по т. д. № 3/2014 на ВКС). Нищожността на индивидуалните административни актове (ИАА) може да се прогласи по съдебен ред без ограничение във времето (чл. 149, ал. 5 АПК). Унищожаемост на гражданско правните сделки - М.Малчев - 5лв. Търговски закон - 3лв Гражданско процесуален кодекс - 2лв Закон за собствеността - 2лв Кодекс на труда - 2лв Политология - Г. Янков - 5лв Правото на иск по чл. 31, ал. 1 ЗЗД се погасява с 3-годишна давност. Тя започва да тече от деня на сключване на договора, респ. на извършване на едностранната сделка (чл. 32, ал. 2 ЗЗД). УНИЩОЖАЕМОСТ НА ГРАЖДАНСКО-ПРАВНИТЕ СДЕЛКИ - МИХАИЛ МАЛЧЕВ - СИЕЛА от 10 сеп 2018г. Прочети повече › ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ И НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ (СЪС СИНТЕЗ НА ЮРИСПРУДЕНЦИЯТА) - АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ... Унищожаемост на сделки, правни норми, ФЛ и ЮЛ, цесия. Има въпроси с повече от един верен отговор. В статия за "Лекс" проф. Анелия Мингова отговаря на въпроса кога съдът е длъжен да следи служебно за нищожността на правните сделки, по който предстои да се произнесат Гражданската и Търговската колегии на ВКС с ... На вниманието на читателя се предлага първото цялостно съвременно и самостоятелно изследване у нас на грешката като основание за унищожаемост на договорите. В случай, че и тези искове не бъдат уважени, ищецът претенди...