Безплатна електронна библиотека

История на българската държава и право / 680-1944/ - четвърто преработено издание - Съставители - Петър Петров, Гълъбина Петрова

Bсички Съставители - Петър Петров, Гълъбина Петрова Книга, която можете да прочетете и изтеглите от нас

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2010
РАЗМЕР: 6,74
ISBN: 55670
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Съставители - Петър Петров, Гълъбина Петрова

Описание:

Историята на българската държава и право е сложна научнадисциплина. Тя обхваща историческото развитие на българското право,както и държавното устройство с различните институции. Тук влиза иобичайното право. И всичко това в развитие - от древността до наши дни.Ясно е, че става дума за много събития, за огромен фактически материал. Досегашнитеучебни помагала по История на българската държава и право, съдържащиизвори, са крайно непълни и обхващат предимно отделни периоди. Зада се избягнат допуснатите досега слабости, настоящото издание отделянеобходимото внимание на всички периоди - Средновековие, османски иследосвобожденски период, както на съответното законодателство, така ина институциите на държавата. Изворовият материал във всеки дяле подреден тематично. Така в дяловете за Първата и Втората българскадържава са обособени параграфи за институциите на държавата,законодателството и църквата. В третия дял пък наред с османскотозаконодателство е отделено голямо внимание на българското обичайноправо. Тук, макар и в по-ограничен обем, са представени борбите набългарския народ за възстановяване на българската държава и за създаванена самостоятелна българска църква. В дял четвърти са даденинай-важните извори, които характеризират държавното устройство,политическия живот и международното положение на българската държаваслед Освобождението. Този дял започва с международните договори, тъйкато те в най-голяма степен определят и дори предрешават в многоотношения политическата съдба на българския народ. Подобаващо място еотделено на Търновската конституция и на нейните изменения. Държавнитеактове са представени с някои от най-важните манифести, прокламации иукази.

...аво • характерни черти на османската военноленна система • османска правна система • младите хора в местното централно управление • правосъдна ... Операция: История: Историк: Българската държава е основана ... ... ... История на българската държава и право Категория на документа: Право >> 3-12 избoрни членa - cпoред брoя нa жителите нa cелoтo, нaй-cтaрият член е предcедaтел, учителят - пиcaр; История на новобългарската държава и право (1878 - 1944) 15 ,90 лв. Безплатна доставка за страната! През есента на 680 година хан Аспарух изгражда един военно-политически съюз с мизийските славяни, насочен срещу Виз ... История на българската държава и право - лекции доц. Йочев ... ... . Безплатна доставка за страната! През есента на 680 година хан Аспарух изгражда един военно-политически съюз с мизийските славяни, насочен срещу Византия, Авария и Хазария и с този акт фактически се създава новата българска държава. история на българската държава и право Мойсеев закон- установява се връзката м/у закон и правда (10-те Божи заповеди)-lex diodeum tabularum Мисли на Ултиам - iiiвек Правото е изкуство за справедливот Документ от документите.ком История на българската държава и право Извори (680-1944) съставители проф. Петър Петров, доц. д-р. Гълъбина Петрова основите на българската държава, до средата на нашетo столетие. Широкият хронологически диапазон предопредели и подборността на темите, включени в него. История на България е онлайн библиотека, която съдържа публикации на български историци. Нашата цел е да поддържаме общодостъпен, задълбочен и надежден източник за историята на България, на който историците да ... 1. История на българската държава и право като научна дисциплина. Връзки със сродни обществени науки. Периодизация. Извори за историята на българската държава и право. 2. Купи онлайн История на новобългарската държава и право 1878-1944 - Димитър Токушев за 15,90 лв. от Galaxy.bg Предполага се в края на vii и самото началото на viii век основателят на българската държава загива в сражение с хазарите. 2. Укрепване и териториално разширение Кога е била създадена българската държава? На пръв поглед всеки следва да знае отговора и всеки българин без да се замисли, сигурно би отговорил 681 г. - годината когато Аспарух налага мирен договор на ромейте, с който ... 16.Издигане на българската държава - ЧО, 4 клас, Булвест 1. 12.1.2015 г. 2. Създаването на българската държава било много голямо постижение на славяните и българите. Хановете трябвало да укрепят границите ѝ и да я предпазят от ... Първата българска държава, наричана от историците и Дунавска България за разлика от Волжка България, е първоначално ханство, а от коронясването на Симеон i Велики за цар - империя, просъществувала на Балканския ... История на българската държава през средните векове Том i. История на Първото българско царство. Част i. Епоха на хуно-българското надмощие (679—852). 28. Българската държава /края на 19 - края на 20 в./ - Възстановяване на българската държава - 4 клас, ЧО, Булвест. 1. 20.4.2015г. 2. пл...