Безплатна електронна библиотека

Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 - Коментар - Светлана Ганева

Можете да го намерите тук Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 pdf книга

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2011
РАЗМЕР: 5,86
ISBN: 56232
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Коментар - Светлана Ганева

Описание:

Тази книга Ви предлага пълно и изчерпателно знание заНационалната класификация на професиите и длъжностите, в сила от 1януари 2011 г.Публикувани са всички административни актове, по прилагането на класификацията:- Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г. на Министъра на труда и социалната политика за утвърждаване на НКПД;- Методологични бележки;- Структура на НКПД;- Обяснителни бележки по обхвата и съдържанието на позициите от Структурата на НКПД;- Списък на длъжностите в НКПД;- Азбучен определител на длъжностите в НКПД;- Кодова таблица за преход от НКПД-2005 към НКПД-2011;- Правилник за прилагане на НКПД.В кратък уводен коментар са разяснени ключови моменти от съдържанието на класификацията и нейното предназначение.

...ства Националната класификация на професиите и длъжностите, 2005 г ... Национална класификация на професиите и длъжностите (НКПД ... ... . (НКПД-2005). ПРЕДГОВОР Заповед № РД 01-931 на МТСП от 27.12.2010 г. Методологични бележки Структура на Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г. На основание чл. 14, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Национална класификаци ... Текущ класификатор на длъжностите: НКПД - 2011 ... . 14, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Национална класификация на професиите и длъжностите, 2005 г. Министерство на Труда и Социалната политика, задайте въпрос, намерете полезна информация. От 1 януари 2011 година влезе в сила Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г. (НКДП-2011). Съгласно т. 5 от Заповед № РД01-931/27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика, в срок до 30 юни 2011 година ... Описание. В сила от 1 януари 2011 година. Класификацията е съобразена с Международната стандартна класификация на на професиите isco-08 и влиза в сила от 1 януари 2001 г. Национална класификация на професиите и длъжностите ... Управител Национална здравно-осигурителна каса 11129019 Председател държавна комисия 11129021 ... Чл. 1. Този правилник урежда реда и условията за използване, актуализиране и поддържане на Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г., наричана за краткост „Класификацията". В НАЦИОНАЛНАТА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ И ДЛЪЖНОСТИТЕ, 2011 г. 1 3514 3001 Администратор, уеб сайт СТРУКТУРА НА НАЦИОНАЛНАТА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ И ДЛЪЖНОСТИТЕ, ЮЛИ 2011 г. Код Наименование 1 РЪКОВОДИТЕЛИ 11 ЗАКОНОДАТЕЛИ, ВИСШИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ 111 Законодатели и в...