Безплатна електронна библиотека

От историята на българския книжовен език към теорията на книжовните езици - Боян Вълчев

От историята на българския книжовен език към теорията на книжовните езици Можете да изтеглите книгата в pdf формат epub след безплатна регистрация

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2011
РАЗМЕР: 7,18
ISBN: 9789547040274
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Боян Вълчев

Описание:

Към езикатрябва да се отнасяме не като негови господари, а като добри стопани –да го познаваме и разбираме, да бъдем реалисти, а не догматици, дасъзнаваме, че той се развива заедно с непрекъснато променящия се живот иче нашите очаквания и изисквания трябва да отговарят на възможностите ипотенциала на обществото.Какво представлява книжовноезиковата норма? Кой определя кое е правилно икое не е правилно в езика? И какви са основанията му за това? Защо нещое правилно или неправилно? Когато дадено правило е записано в някакъвнаръчник, трябва ли сляпо да приемаме, че именно това е правилнотоположение – и то единственото? Веднъж завинаги ли са дадени правилатаили във времето те подлежат на преосмисляне, преоценка и промяна? Каквиса взаимоотношенията между книжовния език и обществото, между книжовнияезик и кодификаторите (създателите на речници, граматики и учебници),между книжовноезиковата норма и нейната кодификация? Как промените вобществото влияят върху книжовния език? Всички книжовни езици лифункционират еднакво или типът на историческото им формиране определятехните основни характеристикиднес? Как да се отнасяме къмотклоненията от това, което е записано в наръчниците? Много от тези въпроси си задава всеки един от нас – особено днес, когатоезикът се използва така интензивно, както никога в човешката историядосега. В своята студия Боян Вълчев си поставя както теоретични, така ичисто практически цели, като се стреми да даде обяснения на редицаезикови явления в миналото и съвремието, които ще са полезни заучениците, учителите, студентите, родителите и изобщо за всеки член набългарското общество.

...чилището. София: Съюз на филолозите българисти, 2012, 232 с ... Л. Андрейчин: Иван Вазов — строител на ... ... . От историята на българския книжовен език към теорията на книжовните езици. София, Оксиарт, 2009, 312 с. Николова, Надка. Кодификацията на новобългарския книжовен език: авторитарна или ... Някои въпроси около изграждането и развоя на българ ... От историята на българския книжовен език към ... ... ... Някои въпроси около изграждането и развоя на българския книжовен език ИЗ: Христоматия по история на Славянския книжовен език - 1976 Изграждането на книжовен език е процес от огромна важност в историята на всеки ... Владислав Миланов за книгата „От историята на българския книжовен език към теорията на книжовните езици" от Боян Вълчев стр. 225-229 Боян Вълчев - Българският език в училището. Образование. Издателство Съюз на филолозите българисти - стари книги, употребявани книги, нови книги Родноезиковото обучение в училище е единственият инструмент на ... От историята на българския книжовен език към теорията на книжовните езици IN MEMORIAM Елка Мирчева - Проф. дфн Екатерина Дограмаджиева (1933-2010) Тя съдържа авторски проучвания, извършени през последното десетилетие, които се отнасят към проблеми от историята на новобългарския книжовен език, недостатъчно разработени и описани в ... Научните му интереси, изследвания и преподавателска дейност са в областта на историята на българския книжовен език, съвременния български език, езиковата култура, теорията на книжовните езици, историята на ... Цена: 5.00 лв. Книга. Книгата разглежда формирането на нормите на книжовния български език, свързано изобщо с теорията на книжовните езици, отношението към диалектите и писмената традиция, като се направи ... книжовните езици с оглед на спецификата на балканските дадености, от друга. 1 Например иконичността на фигурите на Вук Караджич, на Паисий Хилендарски и др. прави все Национален език - книжовен и диалектен - местни, териториялни говори, които обслужват ограничен брой хора, т.е. разновидност на езиците, които функционират сред населението, за да задоволи общуването предимно в ... От историята на българския книжовен език към теорията на/за книжовните езици стр. 234 ПАВЛИНА КЪНЧЕВА Лексикално-семантични взаимоотношения между българската анатомична терминология ... Книгата за учителя по български език за 11. клас представя структурно-композиционните особености на учебника и концепцията, вложена от авторите в целия учебен комплект. Към всеки от разделите, в които е разпределено ... Всички книги на издателство Оксиарт с 15% отстъпка, само в онлайн книжарница Bookpoint! От историята на българския ...