Безплатна електронна библиотека

Правилник за прилагане на закона за данък върху добавената стойност

Наслади се Правилник за прилагане на закона за данък върху добавената стойност epub книги безплатно четене

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2003
РАЗМЕР: 12,77
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Описание:

...инистъра на финансите, обн ... Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената ... ... ., ДВ, бр. 76 от 15.09.2006 г., в сила от Правилник за прилагане на закона за акцизите и данъчните складове, в сила от 1.01.2018 г. docx / 1095.54 KB. Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност. pdf / 12717.01 KB ПРАВИЛНИК ЗА ПР ... DOCX Правилник за Прилагане на Закона за Данък Върху Добавената ... ... . pdf / 12717.01 KB ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ В сила от 01.01.2007 г. Издаден от Министерството на финансите Обн. ДВ. бр.76 от 15 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.101 от 15 Декември 2006г ... Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху ... Целта на това указание е да внесе допълнителна яснота за единното прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) от органите на Националната агенция за приходите в случаите ... Чл. 1. Този правилник урежда прилагането на Закона за данък върху добавената стойност. Глава първа. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Данъчно задължено лице Чл. 2. ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ В сила о...