Безплатна електронна библиотека

Преферентните искове за попълване на масата на несъстоятелността - Стефан Стефанов

Стефан Стефанов книги Преферентните искове за попълване на масата на несъстоятелността Epub ще бъде достъпен за вас, когато се регистрирате на нашия уебсайт

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2010
РАЗМЕР: 8,65
ISBN: 978-954-730-691-2
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Стефан Стефанов

Описание:

Книгата епървото съвременно изследване на най-често използваните в практиката способи запопълване на масата на несъстоятелността – преферентните искове по чл. 645, ал.3 и 4, чл. 646, ал. 2, т. 1 и 3 и чл. 647, т. 4-6 от Търговския закон. На базатана богат сравнителноправен материал и критичен анализ на становищата в съдебнатапрактика и правната доктрина са аргументирани редица нови идеи относнодействителния смисъл на преферентните фактически състави. Водеща идея на книгатае разграничението между отделните групи искове за попълване на масата нанесъстоятелността и разбирането, че съответните текстове на Търговския закон неразкриват действителния му смисъл, поради което подлежат на корективнотълкуване. За пръв път в съвременната правна литература са обосновани и идеитеза максималната продължителност на подозрителните периоди по чл. 646, ал. 2 отТърговския закон и темата за възраженията на ответниците по преферентнитеискове.Книгата епредназначена за практикуващи юристи, съдии, синдици, научни работници истуденти по право. Тя би представлявала интерес и за всички търговци, които сасе оказали в положението на ответници по преферентни искове.СтефанСтефанов е адвокат и главен асистент по гражданско и търговско право в ЮФ на СУ„Св. Климент Охридски”. Настоящата книга е резултат на синтеза междудългогодишния практически опит на автора в областта на търговскатанесъстоятелност и трайните му научни интереси в тази сложнаматерия.

...не на законодателството с ... Проблеми на наказателното право. Особена част | Galaxy.bg ... ... 63. Разпределение на сумите, получени от осребряването на масата на несъстоятелност. Ред на вземанията. Сметка за разпределение. 64. Приключване на производството по несъстоятелност. Преферентните искове за попълване на масата на несъстоятелността. Книгата е първото ... 09:56 Уб ... Разпределение на осребреното имущество в производството по ... ... . Книгата е първото ... 09:56 Убит е синът на лидера на "Ислямска държава" 21:53 "ЦСКА-София" обяви дългове за над 25 млн. лв. от 2017 г. 19:10 Партията на Марешки внесе в парламента закона за личната помощ Нови Книги - Търговско, Гражданско, Процесуално Право: 1.Платежните карти - инструмент за безналично плащане - 22 лв - ПРОДАДЕНА! 2. Постановления и тълкувателни решения по граждански дела, книга първа и втора, по 20 лв/бр ... 10 лв.: Чисто Нови Книги - Търговско, Гражданско, Процесуално Право: 1.Платежните карти - инструмент за безналично плащане - 22 лв - ПРОДАДЕНА! 2. Постановления и тълкувателни решения по граждански дела... Преферентни искове Обособени са исковете, които в правната теория се наричат преферентни, насочени към отмяна на действия и сделки, довели до противоправно подобряване на положението на един кредитор за сметка на ... Всички книги на Стефан Стефанов с 15% отстъпка, само в онлайн книжарница Bookpoint! Поръчай "Преферентните искове за попълване на масата на несъстоятелността" от Стефан ... На 13 октомври 2011 г., макар и само за следобедната част, присъствах на организирания от ИК "Труд и право" семинар на тема "Актуални въпроси на търговското право". С оглед напредналата фаза на производството по несъстоятелност на „КТБ" АД (н) и изтеклия на 22.04.2017 г. законов срок за оспорване на определени действия и сделки, които увреждат кредиторите ... О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 102 АПЕЛАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ТЪРГОВСКИ СЪСТАВ, В съдебно заседание, проведено на двадесет и четвърти март две хиляди и шестнадесета година, в следния състав Запазването на масата на несъстоятелността може да се извърши с обезпечителни мерки. Те ... Ключовите моменти в законопроекта предвиж...