Безплатна електронна библиотека

Специални разузнавателни средства - Пеню Грозев

Наслади се Специални разузнавателни средства Пеню Грозев epub книги безплатно четене

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2017
РАЗМЕР: 8,24
ISBN: 9789542824015
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Пеню Грозев

Описание:

Настоящото издание представлява актуално изследване на една тема, която тревожи както професионалните юристи, така и гражданското общество в България. Развитието на техниката и ползването ѝ в разследването на престъпления повдига редица юридически и морално-етически въпроси. Изследването в този труд е аргументирано критическо анализиране на дестващата правна уредба у нас, а в добавка предлага и някои идеи de lege ferenda, което го прави полезно както за практикуващите в сферата на наказателното право и процес юристи, така и за законодателя.Пеню Грозев е последователно работи като младши съдия, следовател, преподавател по криминалистика, адвокат, а в периода 2014–2017 г. и като експерт в Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства. Автор е на редица лекции в областта на наказателното право: „Разследване на измами“, „Разследване на престъпления по транспорта“, „Изменение на обвинението“, „Гражданският ищец в наказателния процес“, „Документни престъпления“ и др. Съавтор е на учебник по криминалистика, в частта, разглеждаща разследването на безстопанственост. Негови статии, анализиращи използването на СРС са публикувани в редица юридически списания и сайтове.

...а българския Закон за специалните разузнавателни средства са техническите средства и оперативните способи за тяхното прилагане, които се използват за изготвяне на ... store.bg - Специални разузнавателни средства - Бойко ... ... ... Задача Участие в семинар "Специални разузнавателни средства - разрешаване, използване, контрол", 4-5.05.2017 г. в гр. София по Дейност 1, съдебни разрешителни за прилагане на специални разузнавателни средства по разработката "Червеи". 11:58, 15 фев 15 / Дневник 68 За пръв път в ис ... НАЙ-ВАЖНОТО ЗА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА (СРС) ... .05.2017 г. в гр. София по Дейност 1, съдебни разрешителни за прилагане на специални разузнавателни средства по разработката "Червеи". 11:58, 15 фев 15 / Дневник 68 За пръв път в историята на България прокуратурата разпространи запис от телефонен разговор, в който се смята, че участва действащ президент. Аудио файлът е направен със специални разузнавателни средст Държавните органи да концентрират вниманието си преди всичко върху исканията за използване на специални разузнавателни средства (СРС), а онзи, който разписва искането, да носи персонална отговорност за достоверното ... А според член 33 лицата, на които са станали известни факти и сведения за специални разузнавателни средства и събрани с тях данни, са длъжни да не ги разгласяват. средства " след чл .19 з се създава раздел ІІ: „ Раздел ІІ Ред за осигуряване и прилагане на специални разузнавателни средства " § 10. специални разузнавателни средства по делото "Цонев, Сантиров, Попов". Подвеждането се случи, докато Цацаров бе шеф на окръжния съд в Пловдив. Чл. 2. (1) Специални разузнавателни средства по смисъла на този закон са техническите средства и оперативните способи за тяхното прилагане, които се използват Законът за специалните разузнавателни средства и ЗЗКИ не съдържат специални правила за класифициране на такава информация. 1. Особености - в Раздел П, т. 8 от Списъка, приложение № 1 към чл. 25 3046 души са били следени със специални разузнавателни средства (СРС) през изминалата година, като най-често хората са обект на подслушване… Специални разузнавателни средства-лекция. 1. Значение на техническите средства и методи за придобиване и защита на информацията - СРС се осигуряват и прилагат от оперативно-техническите служби и от техните ... Специални разузнавателни средства са техническите средства и оперативните способи за тяхното прилагане, които се използват за изготвяне на веществени доказателствени средства ... специални разузнавателни средства, се изготвят от съответната структура, която ги прилага, и се отразяват в протокол по реда, предвиден в Наказателно-процесуалния Специалните разузнавателни средства не ги използваме по начин, по който могат да бъдат от полза на обществото, а ги прилагаме така, че засягаме правата на гражданите, без да можем да гарантираме, че това е в рамките на ... Трудът "Специални разузнавателни средства" е първи опит за цялостно научно разработване на едноименния способ за доказване. Изследването обхваща относимото към материята национално законодателство, решения на ......