Безплатна електронна библиотека

Педагогическото взаимодействие - Димитър Гюров

Най-добре Педагогическото взаимодействие PDF файлът можете да намерите тук

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА:
РАЗМЕР: 3,14
ISBN: 978-954-2424-9
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Димитър Гюров

Описание:

Книгата представя педагогическото взаимодействие като ключов фактор исредство за просперитет на индивидуалността и обществото. Първите десетгодини в живота на детето задават основите на комплекса от представи,умения за отношения и компетенции, които определят потенциала наличността. Целта е да се докаже значението на иновационния модел наинтегрираната образователна система „Детска градина – начално училище”при ориентиране в света и педагогическите му функции за хармонизиране навзаимодействието „дете – среда”.

...е в детската градина. Представени и анализирани са резултати от проведено изследване в експериментална и контролна група 3-4-годишни деца, както и в Б)да се помогне на учителя да построи обучението и възпитанието върху психологическа основа и с това да съдейства за развитие на педагогическото дело ... Материали за Характеристики на методите на педагогическото ... ... . педагогическото взаимодействие. Прилагането на ситуационния подход позволява да се проектират педагогически ситуации, които рефлектират върху практиката. Abstract: Play end Games traditional hold an important place in Bulgarian preschool education.Reason for that is the knowledge about the huge influence of play and game on child's development in its different aspects: physical, emotional, social, cognitiv ... Подходи и форми на педагогическо взаимодействие, Общ ... ... . педагогическото взаимодействие. Прилагането на ситуационния подход позволява да се проектират педагогически ситуации, които рефлектират върху практиката. Abstract: Play end Games traditional hold an important place in Bulgarian preschool education.Reason for that is the knowledge about the huge influence of play and game on child's development in its different aspects: physical, emotional, social, cognitive, personal. Адаптацията на децата в първа група на детската градина и педагогическото взаимодействие с родителите 0. ... към процеса на адаптиране чрез форми на педагогическо взаимодействие. Постиженията на съвременната наука насочват към проблемите на творчеството като към една от най-значимите области. Прието за интегрална характеристика на педагогическото взаимодействие, то очертава проекциите на ... Иновационен модел за изграждане на единна социално-педагогическа система "Детска градина-училище". Целта на книгата е да се представи и докаже значението на иновационния модел на интегрираната образователна ... допълнителни форми на педагогическото взаимодействие, организирани в неучебно време. Проект bg05m2Оp001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" Книга » Модели на педагогическо взаимодействие - Семейство-детска градина ★ Плащане в брой при получаване ★ Бърза и евтина доставка до адрес. Pomagalo.com - Реферати, есета, доклади, лекции, курсови и дипломни работи, теми, съчинения......