Безплатна електронна библиотека

Въведение в капиталовия пазар - Апостол Апостолов

Най-добре Въведение в капиталовия пазар PDF файлът можете да намерите тук

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2011
РАЗМЕР: 7,18
ISBN: 9789542809128
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Апостол Апостолов

Описание:

Апостол Апостолов e роден през 1968 г. в Пловдив. Завършва ТУ–Пловдив,специалност Компютърен инженер, и УНСС, специалност Банково дело. От1993 до 1994 г. е главен експерт на Пловдивската фондова борса, катоследващите две години поема длъжността на изпълнителен директор. Впериода 1996–1998 г. е изпълнителен директор на „Централен депозитар“АД, а след това е изпълнителен директор на Българската фондова борса.През 2001 г. за две години поема поста на председател на съвета надиректорите на „БФБ–София“ АД, като за същия период е и изпълнителендиректор на Агенцията за приватизация. От 2001 до 2009 г. Апостолов епредседател на Комисията за финансов надзор. През последните десетинагодини е бил член източноевропейската секция на асоциацията надепозитарите, член на европейската и международна асоциация на борсите,член на европейския комитет на IОSCO, член на одитния комитет на CESR.Апостол Апостолов е един от създателите и от основните участници накапиталовия пазар в България. Водил е курс лекции по Финансови пазари вУНСС и ПУ „Паисий Хилендарски“. В момента е преподавател във Висшетоучилище по застраховане и финанси.Въведение в капиталовия пазарима за цел обобщено да представиосновните компоненти и терминология, системи и правила зафункционирането на капиталовия пазар, участници. И все пак водещ принципза предприелите участие в капиталовия пазар нека е „На пазара щеинвестирам толкова пари, колкото съм готов да загубя, без това да струванормалното ми съществуване.“

...а от реалните пазарни структури ... Капиталовият пазар в условията на преход: състояние и ... ... . Има първичен пазар, в който компаниите и правителствата издават нови ценни книжа и вторичен пазар, където се търгуват акции и облигации, които преди това са емитирани. Купете онлайн „Въведение в капиталовия пазар" от Апостол Апостолов. Въведение Развитието на капита ... Въведение в капиталовия пазар - Сиела ... . Въведение Развитието на капиталовия пазар в България е неразривна част от протичащите икономически процеси. Отричането или недооценяването на ка- ПИ 178 Законодателното проучване е проведено в следните насоки: І. Понятия за финансов пазар. Видове 1. Обща характеристика на финансовите пазари 2. Финансови инструменти - обща характеристика и видове 3. Какво се случи за една година на капиталовия пазар. 1998 г. можем да определим като година на осъществения старт на съвременен регулиран пазар на ценни книжа в България. ма работна сила за осигуряване на държавната администрация, на капиталовия пазар търси . ресурси за държавното производство, а на пазара на земята може да се окаже собственик, ... Въведение в ... Препоръки на esma към участниците на капиталовия пазар, публикувани на 11 март 2020 г. Предложението за новата система „Бонус-малус" е публично достъпно на сайта на КФН Всички събщения Продава в Книжен пазар от ... през "Вход" или се регистрирайте. Други екземпляри от книгата. Въведение в Тай Чи Чуан ... Български капиталов пазар. Банката предлага пълен достъп до местния капиталов пазар, както и възможност за търговия с държавни ценни книжа, издадени от Република България. Моят капитал; Как се облагат сделките на капиталовия пазар Всеки, който инвестира в инструменти, различни от депозит, трябва да е наясно с данъчния им статут Въведение в теорията на банковите сделки Категория на документа: Други В зависимост от вида на субекта, с когото се договарят, банковите сделки се разграничават на: Виж откритите Начало за търсене "Капиталовия пазар" в . ВЪВЕДЕНИЕ В МЕЖДУНАРОДНИТЕ ФИНАНСИ ... Общата представа за капиталовия пазар може да се конкретизира, ако и тук използваме подходящи критерии. Особеното е, че те не могат да се дефинират в ... Структура на капиталовия пазар. Основни участници. Финансови критерии. Борсова и извънборсова търговия... В този смисъл, законопроектът не отговаря на фундаменталните цели на всяко законодателство в областта на капиталовия пазар - да защитава интересите на дребните и непрофесионални ... Чрез капиталовия пазар се генерират дългосрочни доходи, преразпределят се финансови потоци и се осигурява необходимият капитал за различните сектори на икономиката, чрез което се ......