Безплатна електронна библиотека

Смисъл и смислова регулация на поведението - Ирина Зиновиева

Можете да го намерите тук Смисъл и смислова регулация на поведението pdf книга

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА:
РАЗМЕР: 10,97
ISBN: 978-954-91472-3-0
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Ирина Зиновиева

Описание:

Първата част от книгата представя интегративната концепция за смисъла.Тя е резултат от теоретичен анализ на съществуващите данни влитературата, но в изложението се представя само резултатът от анализа.Самото подреждане на наличните данни, генерирани в различни школи итечения, е направено на основата на създадената теория. Теорията сеизлага в процеса на представяне на данните от литературата. Втората част е посветена на създаване на концепция за смисловата регулация на поведението. Излагат се идеите за смислова- та система като основен регулатор на поведението. Тази регулация се проследява в процеса на целевото поведение. Третата част съдържа собствени емпирични изследвания. Разработени саскали за измерване на основни теоретично изведени променливи и сепровежда серия емпирични изследвания за тес-тиране на част оттеоретичните положения. Специално внимание е отделено на емпиричноизследване на ролята на смисловата регулация в уникална екзистенциалнаситуация: прехода от една социално-икономическа система в друга.

...да като произвол; (*2) субективното като недостатъчност - когато желанието на ... 5. Понятието „гражданско общество". Възникване и ... ... ... Основни компоненти на системата за социална регулация. Подходите и методите биват преки (непосредствени). Те са: внушение, убеждение, подражание, принуждение.... Той подкрепи въвеждането на някаква регулация за поведението на политиц ... PDF психолоГия на преднамереното влияние ... .... Той подкрепи въвеждането на някаква регулация за поведението на политиците и посочи, че в Бундесвера има правила, забраняващи на офицерите да започват работа в компании от отбранителната ... Първоначалното значение на термина е широко и необособено и означава „дела, дейности, отнасящи се до полиса". По-късно придобива смисъл на изкуство и наука за управлението на държавата. Мотивационна регулация на поведението Мотивация - субективната причина за дадено действие, което се извършва от определен човек. Субективност - има израз в няколко аспекта: Статията има за цел да проследи процеса на възникване и развитие на думата устойчивост, първоначално просто като една идея, а след това и като понятие с най-разнообразна смислова натовареност. Джордж Кели приема, че личността е система от личностни конструкти, помагащи на индивида да предсказва и контролира събития, своето поведение, както и поведението на другите хора. Въпрос на договорка и желание да се направи детето номад ( я, да живеете в двата края на страната, но дори и да не сте толкова географски разпокъсани, ако детето да е учащ... да ви видя, как ще изпълнявате режима на ... Развитието и адаптацията на децата от 0 до 3 години... Реферат по Психология. Регулация на човешкото поведение - самооценка След съюза но НЕ се пише запетая. Канадците са поданици на английската кралица, но тя реално няма никакви управленски функции в Канада. Икономиката ни вече се оттласква от дъното, но все още не сме преодолели кризата. Критиците на Тейлър го упрекват, че опростява и подценява човешката същност. Той е убеден, че в теорията му има дълбок смисъл. Проф. "Аз"-образът отразява нивото на развитие на детския интелект и формиращата се детска личност в трите аспекта на самооценката: емоционална, поведенческа и когнитивна. Хипоталамусът (подхълмие; hypothalamus) е структура в мозъка - висш център на вегетативната нервна система (ВНС ). ВНС е aвтономна нервна система, която обхваща и регулира вътрешните органи - сърце, стомах, бели дробове ... Трудът, посветен на тази проблематика се нарича "Психология на масите и анализ на човешкото Аз", като в него Фройд избира подход, различен от традициите на ранните изследователски търсения. Гражданското общество е форма на организиран обществен живот, който е доброволен, възниква спонтанно, в повечето случаи се самоиздържа, независим е от държавата и се подчинява на опрелени законови норми....