Безплатна електронна библиотека

Съдебна практика по Наказателно-процесуален кодекс и Наказателен кодекс 2009г. - том 2 - Сборник

Сборник книги Съдебна практика по Наказателно-процесуален кодекс и Наказателен кодекс 2009г. - том 2 Epub ще бъде достъпен за вас, когато се регистрирате на нашия уебсайт

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2011
РАЗМЕР: 7,42
ISBN: 9789548933476
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Сборник

Описание:

Настоящиятсборник, издаден в два тома, включва съдебната практика на ВКС (решения,определения и тълкувателни решения) по НПК и НК през 2009 г.За удобство при ползването на сборника са поместени два указателя на цитираните членове - съответно по НПК и НК.Том 2 от сборника включва 182 съдебни практики.

...вършва наказателното производство, за да се осигури разкриване на престъпленията, разобличаване на виновните и правилно прилагане на закона ... store.bg - Козметика - nakazatelen kodeks ... . В случаите по чл. 68, ал. 2, 3 и 4 и чл. 69, ал. 2, ако осъденият в изпитателния срок извърши ново престъпление от общ характер, за което му е наложено наказание лишаване от свобода, или продължава да ... Наказателен процес. Схеми и таблици пето преработено и допълнено издание. Петото издание на учебното пособие е съобразено с тематичния пла ... Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси ... ... ... Наказателен процес. Схеми и таблици пето преработено и допълнено издание. Петото издание на учебното пособие е съобразено с тематичния план по дисциплината наказателно-процесуално право, изучавана в юридическите ... 2. Източници, тълкуване, прилагане и особености в структурата на наказателно правните норми. 3. Действие на наказателно процесуалните норми по предмет, време, място и спрямо гражданите. 4.  НПК ІІ семестър дата за изпит 2 , 3 .06. - 8,30 3 въпроса от всяка част по един въпрос 11 Способи за доказване. Доказателство, доказателствени средства и способи за доказване. Доказателство - факт о Документ от документите ... Съдебна практика по Наказателно-процесуален кодекс и Наказателен кодекс - том 1 0 out of 5 ( Все още няма отзиви. Виж откритите Начало за търсене "наказателен кодекс" в . ... Наказателно-процесуален кодекс, ... Вече има и достъпна съдебна практика по въпросите на този вид наказание. В новото издание те са ... Тема № 2 „Съдебните производства по търговски спорове и колективни искове. Съдебна практика." Лекция 4 учебни часа Дискусия 1 учебен час Лектори Проф. д-р Марио Бобатинов 10.30 - 11.00 ч. Кафе ... Виж откритите Начало за търсене "наказателен кодекс мвр" в . ... Наказателно-процесуален кодекс, ... Вече има и достъпна съдебна практика по въпросите на този вид наказание. В новото издание те ... Решение n: 235 от 06.07.1990 г., по н.д. n: 202/90 г., iii н.о. Когато на водач с относителна правоспособност въз основа на заповед или друг акт на ведомството предприятието или организацията се зачисли моторно превозно средство, за ... Разпореждане с веществени доказателства Чл. 112. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) (1) Освен в случаите, предвидени в чл. 53 от Наказателния кодекс, предметите, иззети като веществени доказателства, се отнемат в полза на ... НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС ... точки 2-7 и ал. 3, точки 1-5.(2) Когато основанията по чл. 21, ал. 1, точки 2 и 3 се разкрият в съдебно заседание и подсъдимият направи искане производството да ... (2) Обективната истина се разкрива по реда и със средствата, предвидени в този кодекс. Вземане на решения по вътрешно убеждение Чл. 14. (2) Наказателният кодекс се прилага и за други престъпления, извършени от чужденци в чужбина, когато това е предвидено в международно съглашение, в което Наказателно-процесуален кодекс. ... Поръчката може да се изпълни и по реда, предвиден в закона на другата държава или в статута на международния съд, ако това е поискано и не противоречи на ... 19. издание към 1 септември 2019 г. ... Представена е уредбата на наказателния процес - Наказателно-процесуален кодекс, Закон за специалните разузнавателни сре...