Безплатна електронна библиотека

Международни счетоводни стандарти (МСС). Международни стандарти за финансово отчитане (МСФО) 2011

книги Международни счетоводни стандарти (МСС). Международни стандарти за финансово отчитане (МСФО) 2011 Epub ще бъде достъпен за вас, когато се регистрирате на нашия уебсайт

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2011
РАЗМЕР: 4,76
ISBN: 58994
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Описание:

...ово отчитане" включва МСФО, Разясненията на КРМСФО, МСС и Разясненията на ПКР ... МСС 34 "Междинен финансов отчет", Курсова работа по ... ... . Промените в международните стандарти за финансово отчитане, част iv Изменения в МСС 32 и МСФО 7 - нетно представяне на финансови активи и пасиви и свързани с това оповестявания Достатъчно е да споменем, че МСФО 9 - Финансови инструменти и МСФО 15 - Приходи от договори с клиенти вече са приети с два нови Регламента от края на 2016 г. - Регламент (ЕС) 2016/2008 и Регламент (ЕС) 2016/1905, за да ни стане ясно ... Съветът по М ... 【Международни счетоводни стандарти (МСС). Международни ... ... . - Регламент (ЕС) 2016/2008 и Регламент (ЕС) 2016/1905, за да ни стане ясно ... Съветът по Международни счетоводни стандарти (СМСС) от близо ... Моделът за обезценка в МСФО 9 има за цел да преодолее недостатъците на ... (по смисъла на МСС 39) за всеки от заемите е равен на ... Прилагането на международни счетоводни стандарти в България е породено от необходимостта от повишаване на надеждността на счетоводната информация. За улеснение на предприятията в нашата страна са разработени ... Международни стандарти за финансово отчитане 1 и 13 и Разяснение 20 на Комитета за разяснения на международните стандарти за финансово отчитане (текст от значение за ЕИП) В настоящата курсова работа вниманието ни ще бъде насочено основно към МСС 34 „Междинно финансово отчитане". Целта е да се представи същността на този стандарт, кои предприятия го изготвят, задължени ли са те......