Безплатна електронна библиотека

Управление на човешките ресурси във въоръжените сили на РБ. - Захарин Марков

Bсички Захарин Марков Книга, която можете да прочетете и изтеглите от нас

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2011
РАЗМЕР: 4,49
ISBN: 978-954-509-452-1
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Захарин Марков

Описание:

Авторът описва и анализира основните елементи в управлението начовешките ресурси във въоръжените сили – политика, планиране, набиране,кариерно развитие, социални дейности и поуки от практиката.

...си ... Чл. 5. (1) На конкурс по чл ... Програма за развитие на отбранителните способности на ... ... . 4 могат да се явяват лица, които отговарят на условията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Цена: 10.00 лв. Книга. Авторът описва и анализира основните елементи в управлението на човешките ресурси във въоръжените сили - политика, планиране, набиране, кариерно развитие, социални дейности и поуки от практиката. Въпрос номер 3. Система за ... Министерство на отбраната на Република България ... . Въпрос номер 3. Система за управление на човешките ресурси във фирмата: структура и функции. Без значение от своя тип, всяка една организация има своя мисия, заради която е създадена, и цели, които с Разглежда се "Системата за управление на развитието на Въоръжените сили", разработена със съдейсвието на американски консултанти. Директорът на дирекция „Управление на човешките ресурси в ... на АСУ на човешките ресурси. 6.4. Да организира вписването на военен отчет по постоянен адрес на ... на въоръжените сили на РБ 1.1 ... § 10. В чл. 12 думите "дирекция "Управление на човешките ресурси" се заменят със "структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната". ПУ "Паисий Хилендарски" Ректорат, ул. "Цар Асен" 24. Централа: 032/261 261. Телефакс: 032/628 390 Чл. 22. (1) Видът, съставът, редът за носенето на униформите и отличителните знаци към тях за военнослужещите от въоръжените сили се определят със заповед от министъра на отбраната. на тема: Приложение на системния подход и системния анализ при управлението на човешките ресурси във въоръжените сили на Република България. 01.2006. 1. ВЪВЕДЕНИЕ 4. 2. Лекции по Управление на човешките ресурси при доц. Йосиф Илиев в УНСС. Лекциите са подробни и напълно достатъчни за подготовка за изпит и контролни. ЦЕЛ НА ПОДГОТОВКАТА. Обучението за придобиване на професионална квалификация по "Управление и развитие на човешките ресурси" в образователно-квалификационна степен "Магистър" се осъществява в рамките на ... Захарин Марков - Управление на човешките ресурси във Въоръжените сили на Република България. Мениджмънт и човешки ресурси. Издателство Военно издателство - стари книги, употребявани книги, нови книги Концепцията за управление на човешките ресурси се обогатява и развива с кон-цепцията за управление на човешкия капитал. Според Армстронг1 това се постига: Голямото разнообразие от дейности, които се включват в управлението човешките ресурси, може да доведе до илюзорното впечатление, че то е механичен сбор от самостоятелни техники за решаване на проблемите, свързани с ... Дирекция „Човешки ресурси": 1. прилага подходящи политики и стратегии за ефективно управление на човешките ресурси с цел успешно изпълнение на стратегическите цели на министе...