Безплатна електронна библиотека

Закон за Министерството на вътрешните работи

Можете да го намерите тук Закон за Министерството на вътрешните работи pdf книга

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2018
РАЗМЕР: 7,89
ISBN: 9786192260668
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Описание:

В сборника е поместен Законът за Министерството на вътрешните работи, с който се уреждат принципите, функциите и основните дейности на МВР за осъществяване на политиките по защита на правата и свободите на гражданите, противодействие на престъпността, защита на националната сигурност, опазване на обществения ред и пожарна безопасност и защита на населението.Представена е уредбата на управлението и устройството на МВР и на статуса на неговите служители.Включен е и Законът за частната охранителна дейност, който урежда условията и реда за извършване на частна охранителна дейност, нейното административно регулиране и административен контролТекстовете са анотирани с препращания към актове по прилагането на ЗМВР и към други нормативни актове.

...инистерството на вътрешните работи (Отм ... store.bg - Закон за Министерството на Вътрешните Работи ... ... . ДВ бр. 17/2006) Закон за Министерството на вътрешните работи ⚫ от 【Сиби】 9786192260668 Купете сега от онлайн книжарница Сиела Безплатна доставка над 40 лв. ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (Обн. ДВ бр. 53 от 2014 г., изм. и доп. бр. 98 и 107 от 20 ... 【Закон за Министерството на вътрешните работи】 Сиби • Цена ... ... . ДВ бр. 53 от 2014 г., изм. и доп. бр. 98 и 107 от 2014 г., бр. 14, 24, 56 и 61 от 2015 г., бр. ЗАКОН ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Обн. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014г., изм. ДВ. бр.98 от 28 ... постоянния секретар на отбраната и от секретаря на общината, а за Министерството на вътрешните работи - от министъра на вътрешните работи или от оправомощено от него длъжностно лице. ЗАКОН ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ В сила от 01.05.2006 г. Обн. ДВ. бр.17 от 24 Февруари ... Закон за Министерството на вътрешните работи Съществуващ текст Предложение за промяна Чл. 129. (1) Директорът на ГДПБЗН или оправомощено от него длъжностно лице издава Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги, засилващи устойчивостта към рискове от бедствия, между Министерството на вътрешните работи на Република България и Международната ... НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ... [email protected] 1. Писмената заповед за задържане по Закона за Министерството на ... било ясно въз основа на кои разпоредби от националния закон той е бил задържан. Отменен с § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за Министерството на вътрешните работи - ДВ, бр. 53 от 27 юни 2014 г. Закон за Министерството на вътрешните работи ... на Министерство на вътрешните работи - Всички права запазени ... 18/11/2019 - Становища по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за министерството н...