Безплатна електронна библиотека

Memory and oblivion in Byzantium/ Памет и забрава във Византия - Съставители: Ал. Миланова, В. Вачкова, Цв. Степано

Memory and oblivion in Byzantium/ Памет и забрава във Византия Можете да изтеглите книгата в pdf формат epub след безплатна регистрация

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2011
РАЗМЕР: 10,54
ISBN: 9789545094545
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Съставители: Ал. Миланова, В. Вачкова, Цв. Степано

Описание:

СЪДЪРЖАНИЕ /TABLE OF CONTENTS Dimitar Iliev. Literary memory: a case of its application in a late antique epigramДимитър Илиев. Литературната памет: един случай на употреба в късноантичната епиграма Vanya Nikolova. "Επεσε, έπεσε Βαβυλών ή μηγάλη" (Rev 14:8) Prophetic past or remembered future Ваня Николова. "Επεσε, έπεσε Βαβυλών ή μηγάλη" (Οτκρ. 14:8) Профетично минало или бъдеще запомнено време Nina Iamanidze. Written memory: text and image in Georgian liturgical sculpture (9th-l 1th centuries)Нина Яманидзе. Записаната памет. Текст и образ в грузинската литургична скулптура IX-XI в. Albena Milanova. Loci memoriae: la memoire topographique en Bulgarie byzantine (fin Xe-fin XIP) sieclesАлбена Миланова. Loci memoriae: топографската памет във византийска България (краят на X - краят на XII век) Vlada Stankovic. Lest We Forget: history writing in Byzantium of the Komnenoi and the use of memoriesВлада Станкович. За да не се забравя: писането на история в Комнинова Византия и паметовите употреби Васил Нинов. Как византийците помнят кръстоносните походи през XII век?Vasil Ninov. How did the Byzantines keep the memory of the Crusade in the twelfth century? Даниел Фокас. Профанната и сакралната мъдрост, транслирани чрез изображенията на змейове в изкуствата на средновековна БългарияDaniel Fokas. Profane and sacred wisdom, translated through dragons` representations in Bulgarian medieval art Владимир Ангелов. Сведенията за българската история в късновизантийските кратки хроники Vladimir Angelov. Data on Bulgarian history in the Late Byzantine brief chronicles Snezhana Rakova. Constantinople et Sainte-Sophie dans les recits de deux Venitiens du XVP siecleСнежана Ракова.Константинопол и Света София в разказите на двама венецианци от XVI век Boris Naimushin. Localization of the Bible and the Politics of Memory and OblivionБорис Ηаимушин. Локализиране на Библията и политиката на паметта и забравата Емилия Карабоева. "Memento mori" или „Помни безсмъртието"?(православната традиция на паметта и забравата за мъртвите в българскияуличен некролог)Emilia Karaboeva. "Memento mori" or „Remember immortality"? (TheOrthodox tradition of Memory and Oblivion of the deceased in theBulgarian obituary) Tsvetelin Stepanov. Memory and Oblivion in the Christian East, 990s-1200: Three Apocalyptic CasesЦветелин Степанов. Памет и забрава в християнския Изток,кр. X в. - 1200 г.: три апокалиптични казуса Vesselina Vatchkova. La methode byzantine de la damnatio memoriaeВеселина Вачкова. Византийският метод за damnatio memoriae Alexandar Nikolov. Byzantine policy of oblivion: the case of Saint Cyril and Saint MethodiusАлександър Николов. Византийската политика на забравата: случаят на св. св. Кирил и Методий Бисерка Пенкова. За един забравен мотив от иконографията на Успение Богородично в Боянската църкваBisserka Penkova. A forsaken motif in the iconography of the Assumption of Saint Mary from the Boyana Church Snezhana Goryanova. The old churches in the village of Dobrina near Provadiya - the Road from Oblivion to New MythsСнежана Горянова. Старите църкви в с. Добрина, Провадийско - пътят от забравата към нови митове Йордан Табов. Обреченная на забвение эра в Воденской надписи царя СамуилаJordan Tabov. The condemned to oblivion era of Tzar Samuel`s inscriptions in Voden Александър Мошев. Съдбата на един византийски символ - т.нар.тетравасилион Alexander Moshev. The destiny of a Byzantine symbol - thetetravasileion

...в ... Колева, Ваня. Две полски и българските обредни песни - проблеми на посвещението ... Родовата памет на Третия свят или защо има причини за ... ... . - Език и леитература, 2017, кн- 1-2, с. 247-263 (цит. на с. 249) 67. Constantinople et Sainte Sophie dans les récits de deux vénitiens du XVIe siècle, Памет и забрава във Византия (Memory and oblivion in Byzantium) 2011: 100-107. Конференции Скъпи приятели, ЗА ВАС - 20% ОТСТЪПКА ЗА ВСИЧКИ КНИГИ, ГРАМОФОННИ ПЛОЧИ ... АИС & Югозападен университет ... . Конференции Скъпи приятели, ЗА ВАС - 20% ОТСТЪПКА ЗА ВСИЧКИ КНИГИ, ГРАМОФОННИ ПЛОЧИ И КАРТИЧКИ, тези намаления не са видими във Вашата кошница, а ще се начисляват допълнително от администратор върху всички останали намаления. На източната стена има три ниши - по една от двете страни на апсидата, служещи за протезис и дяконикон, и една в средата ѝ. В центъра на апсидата стърчи каменен постамент за олтарната трапеза. In: Езикът - наука и практика : Юбилеен сборник по повод 65-годишнината на проф. Мария Грозева-Минкова. Нов български университет, София, pp. 259-270. ISBN 9789545358104 Le marbre en Bulgarie à la période byzantine : l'apport de l'étude des sculptures architecturales de Sozopol (2011, article, Contributeur) WikiZero Özgür Ansiklopedi - Wikipedia Okumanın En Kolay Yolu . Ако желаете да помогнете на Уикипедия, използвайте опцията редактиране в горното меню над статията, за да нанесете нужните корекции. 2009-2011 - координатор на проекта Byzantine Memory and the Memory of Byzantium. CAORC Washington, Изпълнител на проекта - Работна група Византия, София и ЦАИ, София. 2008-2009 - Координатор на проекта Homo Byzantinus? "Memory and Oblivion in Byzantium", held at St Kliment Ohridski University (Sofia), 27-28. 11. 2009. ... Византия в собствените й очи и в очите на ... Memory and Oblivion in Byzantium/Памет и забрава във Византия. Eds. A. Milanova, V. Vatchkova, and Ts. Stepanov. Памет. Днес, в ерата на високите технологии, тази дума се свързва по-скоро с думи като ram, rom, dram, flash и разни други видове памет, които ни осигурява нашият постоя...