Безплатна електронна библиотека

Финансово-стопански анализ - Марко Тимчев

Можете да го намерите тук Финансово-стопански анализ pdf книга

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2011
РАЗМЕР: 11,71
ISBN: 9789548933575
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Марко Тимчев

Описание:

Учебникът"Финансово-стопански анализ" от Марко Тимчев е предназначен застуденти, изучаващи финансово-стопанскианализ в УНСС и икономическитеуниверситети в страната. Той щепредставлява интерес и за финансовианализатори, одитори, мениджъри,счетоводители и широк кръг бизнесмениот стопанската практика.

...о доразвива традиционната теория за рентабилността, свързвайки я със стойността на компанията, но той прави и решителна крачка ... Разходи - финансово-стопански анализ - Документ от ... ... ... 4.Финансово-стопански анализ на предприятието - К.Чуков 5.Основи на икономическия анализ на стопанската дейност - Г.Ваклиев, К.Чуков, М.Тимчев Пълен финансово-стопански анализ Софтуерът автоматизира изчисляването на пълния набор от показатели ... PDF АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ... .Ваклиев, К.Чуков, М.Тимчев Пълен финансово-стопански анализ Софтуерът автоматизира изчисляването на пълния набор от показатели за ефективност, рентабилност и ликвидност и за обращаемост и покритие на активите.  Анализ на разходите на предприятието се прави въз основа на отчета за приходите и разходите. Определя се относителният дял на съответният вид разход и се съпоставя с общата сума. Разходи - финансово-стопански анализ Категория на документа: Финанси Това увеличение се дължи на увеличението на разходи за материали с 317 хил . лв, на разходи за външни услуги с 19 хил....