Безплатна електронна библиотека

Организации с нестопанска цел

книги Организации с нестопанска цел Epub ще бъде достъпен за вас, когато се регистрирате на нашия уебсайт

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2012
РАЗМЕР: 7,73
ISBN: 9789547307728
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Описание:

В сборника "Организации с нестопанска цел" е представена уредбата нанестопанските организации - юридически лица с нестопанска цел,политическипартии, религиозни общности и институции, и технитеотношения с държавата.Поместени са Законът за юридическите лица снестопанска цел и актове поприлагането му, Законът за политическитепартии и Законът за вероизповеданията,които регулират правния статус,реда и условията за учредяване, регистрация ипрекратяване на тезиорганизации. Под линия са посочени предишни редакции наотменени иизменени разпоредби, препращания към други нормативни актове и междуправните норми, включени в сборника.

...едприятие с нестопанска цел, което не е осъществявало дейност по смисъла на ЗСч и няма задължение за подаване на ГОД, трябва да подаде в НСИ Декларация, с която да декларира ... Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел ... ... ... Дейността на НПО в България понастоящем се регламентира от специалния Закон за юридическите лица с нестопанска цел, публикуван в „Държавен вестник", бр. 81 от 06.10.2000 г., в сила от 1 януари 2001 г ... Сравнение на организации с нестопанска цел и с нестопанска цел. Повечето експерти смятат, че правните и етични ограничения върху разп ... Организация с нестопанска цел - Уикипедия ... . 81 от 06.10.2000 г., в сила от 1 януари 2001 г ... Сравнение на организации с нестопанска цел и с нестопанска цел. Повечето експерти смятат, че правните и етични ограничения върху разпределението на печалбата на собственици или акционери съществено разграничават ... Процедурата е позната още като учредяване на юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ). С AdvokatamI можеш бързо, лесно и най-вече - сигурно - да поставиш правни основи на организацията си. Организации с нестопанска цел (ngo) touch_app За да изберете или редактирате критериите, кликнете върху съответните чипове. Предприятия с нестопанска цел. Годишен отчет на дейността на предприятията с нестопанска цел през 2019 г. Бюджетни предприятия и банки ... Сдруженията и фондациите спадат към т.н. юридически лица с нестопанска цел. От наименованието им можем да се досетим, че това са организации, които не са предвидени за правене на бизнес, макар и това да е възможно. В случай че организация с нестопанска цел получи целево дарение в пари с условие то да не бъде разходвано през текущата година (например начално дарение за набиране на фонд, инвестиции в ... За да плавно, нестопанските се нуждаят от офисна телефонна система, която е многостранна, здрава и надеждна. Вижте най-добрата телефонна услуга за организации с нестопанска цел. Разгледайте някои от примерите за успешна работа на други организации с нестопанска цел, които са се възползвали от Google Ad Grants. Нека ви помогнем да споделите историята си. Организацията с нестопанска цел е вид организация, която не разпределя бюджетния си излишък между собствениците или акционерите си, а вместо това го използва, за да постигне поставените цели. Приходи и разходи на юридическите лица с нестопанска цел. След приемането на Национален счетоводен стандарт 31 и измененията в Националния сметкоплан (ПМС ¹ 100 от 21.05.1999 год. ­ ДВ бр. 51 от 1999 год.) се решиха много проблеми ... Юридическите лица с нестопанска цел имат различно от стопанските организации данъчно третиране: от една страна, за нестопанската си дейност не се облагат с данъци и, от друга страна, за ... Разгледайте онлайн услугите на Google Ad Grants, които имат за цел да помогнат на организацията ви с нестопанска цел. Научете как можете да получавате 10 000 щ.д. месечно, които да използвате за рекламиране с Google Ads. Юридически л...