Безплатна електронна библиотека

Дружествени спорове и съдебни производства по закона за търговския регистър - Нели Маданска, Бистра Николова

Най-добре Дружествени спорове и съдебни производства по закона за търговския регистър PDF файлът можете да намерите тук

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2012
РАЗМЕР: 5,3
ISBN: 9789546081902
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Нели Маданска, Бистра Николова

Описание:

Книгата "Дружествени спорове и съдебни производства по закона затърговския регистър" предлага систематизирано приложно знание по една отнай-важните групи търговски спорове: споровете по учредяване,управление, преобразуване и прекратяване на търговските дружества исвързаните с тях регистърни производства. Очертани са основните насокипри тълкуването и прилагането на нормите в областта на дружественотоправо при действието на новия Граждански процесуален кодекс и на Законаза Търговския регистър. Коментирани са и относимите норми наевропейското дружествено право.Акцент в изложението е базоватауредба на търговските дружества и свързаните със статута им дружествениспорове.Изданието включва: общите въпроси на дружествените спорове;отделните видове искове по Търговския закон; съдебните производства,свързани с Търговския регистър. Цялостен правен анализ на дружественитеспорове и на свързаните с тях производства по Търговския регистър сеправи за първи път в нашата правна литература.Теоретичнитепостановки се съчетават с множество примери от актуалната съдебнапрактика. Най-важните изводи са подкрепени с конкретни казуси, коитоилюстрират предложеното тълкуване на нормите и улесняватправоприлагането.Авторският труд е дело на: Нели Маданска иБистра Николова - изявени юристи и признати специалисти в областта надружественото право.Изложението е съобразено със законодателството към 28.03.2012 г.Изданиетопредставлява интерес за всички практикуващи юристи, а така също замениджъри, финансисти, икономически експерти, преподаватели и студенти.

...жество нови въпроси пред бизнеса, твърди Иван Брегов ... Промени в Закона за търговския регистър и регистъра на ... ... . Той обяснява какви са проблемите с изискването за деклариране, че всички заплати са платени при ... Сам си отговарям ....досега четох ,,Дружествени спорове и съдебни производства по Закона за търговския регистър'' Автор: Нели Маданска; Бистра Николова Та, съгласното написаното компетентен съд е този по седалището на ... Дружествени спорове и съдебни производства по зак ... Дружествени спорове и съдебни производства по Закона за ... ... ... Дружествени спорове и съдебни производства по закона за търговския регистър Автори: Нели Маданска, Бистра Николова. Цена: 15.84 лв. Отстъпка: 3.96 лв. (20.00 %) Приложен коментар. Тази хипотеза е по-широка по своя обхват и отчита като критерий реализирането на който и да е способ за погасяване на вземания и от което и да е лице - длъжника доброволно да е изпълнил ... институт на правосъдието: „Дружествени спорове и съдебни. производства по Закона за търговския регистър" -Чобанова, Георгиева, Б. Бонев, Г. • Семинар „Дружествени спорове и съдебни производства по Закона за търговския регистър"; • Семинар „Несъстоятелност". 3. Административно право и процес: Научи повече за книгата "Синдикът в производството по несъстоятелност" и ако се ️ влюбиш в нея поръчай я с бърза и евтина доставка до избран от теб адрес. Асистент е по дисциплините „Криминалистика" и „Съдебни експертизи" в Юридическия факултет на Русенския университет и хоноруван преподавател в Академията на МВР. ... "Дружествени спорове ... В книгата е включен и практически коментар на последните изменения и допълнения в Закона за търговския регистър (ДВ, бр. 34 от 2011 г.), които влизат в сила от 01.01.2012 г. СЕМИНАР НА ТЕМА „ПРОИЗВОДСТВОТО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ СЛЕД ПРОМЕНИТЕ В ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН ОТ 2017 И 2018 г. Със Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, обн. ДВ. бр.38 от 24 Април 2020 г. се приеха изменения и допълнения във връзка с обявяването на ......