Безплатна електронна библиотека

Наказателно-процесуален кодекс

Наслади се Наказателно-процесуален кодекс epub книги безплатно четене

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2012
РАЗМЕР: 7,84
ISBN: 9789547307476
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Описание:

В сборника "Наказателно-процесуален кодекс" е представена уредбата нанаказателния процес – Наказателно-процесуален кодекс, Закон заспециалнитеразузнавателни средства, Закон за защита на лица,застрашени във връзка снаказателно производство, Закон заекстрадицията и Европейската заповед заарест, Закон за признаване,изпълнение и постановяване на актове за обезпечаванена имущество илидоказателства, Закон за признаване, изпълнение и изпращане нарешенияза конфискация или отнемане и решения за налагане на финансовисанкции.Поместениса и Законът за правната помощ - с оглед връзката му снаказателнияпроцес, и Указът за борба с дребното хулиганство – предвидприложимияпроцесуален ред при обжалването на наложенитенаказания.Текстоветеса анотирани с предишни редакции, препращания към другинормативниактове и между правни норми, включени всборника.

...аказателния кодекс. Уведомяването на избран от задържания близък за ареста му може да бъде забавено с 48 часа ... PDF НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС - EuroPAM ... . Отлагането ще може да… НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС /vi част/ НОРМАТИВНА УРЕДБА - НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС Част четвърта. ... предложение първо от Наказателния кодекс - признава подсъдимия за виновен ... Данните са представени по ви ... Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси ... ... . ... предложение първо от Наказателния кодекс - признава подсъдимия за виновен ... Данните са представени по видови престъпления (съгласно Наказателния кодекс), годината на извършване, по пол, възраст, брой извършители, брой извършени престъпления, по вида и размера на ... Румъния трябва по-специално да увеличи усилията си за бързо приемане на проектите на наказателно-процесуален и на граждански процесуален кодекс, както и на необходимото законодателство ... НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС. В сила от 29.04.2006 г. Обн. ДВ. бр.86 от 28 Октомври 2005г., изм. КОДЕКС (ДВ, бр. 38 от 2007 г., изм., бр. 89 от 2007 г.) ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС (ДВ, БР. 27 ОТ 2009 Г.)...