Безплатна електронна библиотека

Актуални моменти при възлагане на обществените поръчки - Поля Огнянова

Поля Огнянова книги Актуални моменти при възлагане на обществените поръчки Epub ще бъде достъпен за вас, когато се регистрирате на нашия уебсайт

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2012
РАЗМЕР: 6,38
ISBN: 9789542811299
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Поля Огнянова

Описание:

В "Актуални моменти при възлагане на обществените поръчки" на Поля Огнянова са коментирани всички етапи и действия, които се извършват в хода на най-често провежданите процедури - открита процедура и договаряне без обявление, както и при възлагане на обществени поръчки с публична покана.Посочени са съставите на административни нарушения при неспазване на определени нормативни изисквания. Разгледани са основанията за изпращане на предварителни обявления до Регистъра на обществените поръчки и Официален вестник на Европейския съюз. Обърнато е внимание на необходимостта от приемане на вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки и тяхното съдържание.

...агане на обществените поръчки (област на въздействие „Публичност и ПРИ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ - 2018 ... Публикувана е инструкция относно оповестяване на ... ... . АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ Лектор: адв. Милана Кривачка - експерт в областта на обществените поръчки ДАТА: 23.11.2018г. петък начало ... Автор е на книгата «Актуални моменти при възлагане на обществените поръчки», издадена от « ... PDF ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ... .11.2018г. петък начало ... Автор е на книгата «Актуални моменти при възлагане на обществените поръчки», издадена от «Сиела Норма»АД, както и на редица публикации в областта на обществените поръчки. Дипломна работа, 104 стандартни страници, има апарат. СЪДЪРЖАНИЕ Увод ПЪРВА ГЛАВА: ПРИНЦИПИ И РЕД ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В БЪЛГАРИЯ И ЕС 1.Принципи и условия за възлагане на обществените поръчки 2.Ред за ... • Особености при наличие на обособени позиции. 3. Участие в електронни обществени поръчки: • Искане на разяснения. • Генериране на ключове, попълване, подписване и подаване на оферта. Покана за семинар на тема: Новите моменти в Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му. Актуални въпроси при възлагането и обжалването в областта на обществените поръчки. Начало/ Обучения/ oбучения на място/ Актуални обучения за технически експерти ... Материята на обществените поръчки се регулира с ... консултиране при възлагане на обществени поръчки и много ... Обща прогнозна стойност на обявените обществени поръчки, посочена при откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка - 7 149 741 537,39 eur, в т.ч.: g2110.jpeg Автор: Поля Огнянова Заглавие: Актуални моменти при възлагането на обществените поръчки Книгата има за цел да служи като практическо ръководство на възложителите и участниците в процеса по възлагане на ... НОВИТЕ МОМЕНТИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ЗОП. АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕТО И ОБЖАЛВАНЕТО В ОБЛАСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ . Семинарът е ... В този смисъл, с редакцията на Закона за обществените поръчки от 2016 г. законодателят постави началото на привидно по-обоснована и прозрачна методика за възлагане на тръжни процедури от ... Актуални моменти при възлагане на обществените поръчки. Автор: Поля Огнянова. Дата на издаване: Януари 2012. isbn: 978-954-28-1129-9. Страници: 300. Корична цена: 18 лв. в рамките на споделеното управление, при неспазване на правилата за възл...