Безплатна електронна библиотека

Закон за Министерството на вътрешните работи/ 12 издание към 15 август 2012

книги Закон за Министерството на вътрешните работи/ 12 издание към 15 август 2012 Epub ще бъде достъпен за вас, когато се регистрирате на нашия уебсайт

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2012
РАЗМЕР: 5,83
ISBN: 978-954-730-783-4
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Описание:

В сборника са поместени Законът за Министерството на вътрешните работи и правилникът за прилагането му, с които се уреждат принципите,задачите, дейностите, устройството и управлението на Министерството навътрешните работи и статусът на служителите в него.

...жавна агенция "Безопасност на ... ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА ... ... Закон за министерството на вътрешните работи. Правилник за прилагане на ЗМВР ⚫ от 【Нова Звезда】 2010008178 Купете сега от онлайн книжарница Сиела Безплатна доставка над 40 лв. Държавен вестник, официално издание на Република България. (6) Когато в правен акт на Евро ... 【Закон за Министерството на вътрешните работи/ 12 издание ... ... . (6) Когато в правен акт на Европейския съюз или в закон, който е специален за конкретен сектор или услуга, посочени в приложения № 1 и 2, се предвижда ... (5) Спазването на забраната по ал. 1 се контролира от структурите на Министерството на вътрешните работи. За констатирани нарушения на забраната се уведомяват съответният съд и прокурор. В Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (обн., ДВ, бр. 25 от 2009 г.; изм., бр. 74 и 82 от 2009 г., бр. 32 и 73 от 2010 г., бр. 81 от 2011 г., бр. 103 от 2012 г. и бр. 15 от 2013 г.) навсякъде думите ... за изменение на Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 53 от ... бр. 15, 51, 52 и 95 от 2016 г., бр. 12, 58 и 96 от 2017 г.) § 1. ... на вътрешните работи, на кмета на община- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №Н-5 от 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от Национален фонд ,,Култура" (12.11.2012) Проект на ... (8) Органите на Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция "Национална сигурност", Държавна агенция "Разузнаване", Служба "Военна информация" и Националната служба за ... ЗАКОН ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ... Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието и ... бр. 54 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) ЗАКОН ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2011 Г. Обн. ДВ. бр.39 от 26 Май 2009г., изм. ДВ. бр.100 от 21 Декември 2010г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Чл. 1. ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА В сила от 31.03.2001 г. ... министъра на вътрешните работи и председателя на Държавна агенция " Национална ... Министерството на културата при условията и по реда ......