Безплатна електронна библиотека

Трудово право/ 8. издание - Васил Мръчков

Васил Мръчков книги Трудово право/ 8. издание Epub ще бъде достъпен за вас, когато се регистрирате на нашия уебсайт

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2012
РАЗМЕР: 4,19
ISBN: 978-954-730-781-0
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Васил Мръчков

Описание:

Трудовото право регулира живия труд в процеса на неговото полагане, зада въведе ред и организираност, да създаде права и задължения, даутвърди човешкото достойнство, да даде малко справедливост и душа натруда, за да не му позволи да загнива и животът в него да умира. Книгата "Трудово право"е написана по действащото българско трудово право. В нея са разгледанивъпросите на възникването, действието и прекратяването на индивидуалнототрудово правоотношение, както и на колективното трудово право:сдружаване на работниците и работодателите, тристранно сътрудничество,колективно договаряне, информиране и консултиране на работниците,колективни трудови спорове, право на стачка и др.

...жност да разискваме още касузи, с които се сблъсквате ежедневно в професията на hr ... Трудово право | Реферат от 'Право - Страница 4 ... . Дати: 9-10 април и 16 април 1 Вж. В. Мръчков, „Трудово право", изд. „Сиби", 2006 г., ... от името на екипа на Електронно издание „Предизвикай правото!" бих искал да Ви благодаря за интереса към публикацията, ... Лекции по облигационно право - проф. д.ю.н. Иван Русчев C13 Insurance Against Liability - Chapter 1 Л ... СЧЕТОВОДНА ПРАКТИКА - седмично издание за счетоводители ... ... Лекции по облигационно право - проф. д.ю.н. Иван Русчев C13 Insurance Against Liability - Chapter 1 ЛЕКЦИИ ПО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО - ОСОБЕНА ЧАСТ Трудово право лекции Мингов 2015 2016 Боян Стаков - Криминология лекции СЧЕТОВОДСТВО ПРИ ... Студентът по "Право" във Варненския свободен университет Орлин Кисьов спечели шестото издание на конкурса за есе Стипендия Европа, учредена от българския евродепутат Кристиан Вигенин. Предмет, система и функции на трудовото право. Методи за регулиране на трудовите отношения. Източници на трудовото право. Основни принципи на трудовото право. Трудово правоотношение.... Трудовото правоотношение (ТПО) установява юридическата връзка между РД и Р/С, по която Р/С се задължава да предоста­ви работната си сила на РД за изпълнение на уго­ворената между тях трудова функция, а РД се задължава ... 40 лв.: Книга: Трудово право 9-то издание Автор: Васил Мръчков Състояние: Ново Възможност за лично предаване за гр. София Според нововъведения чл. 267а КТ за времето на преустановяване на работата в случаите по чл. 120в КТ работникът или служителят има право на брутното си трудово възнаграждение. Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговаят на въпроса: По майчинство съм и детето ми е прието в детска ясла. Трябва да започне да посещава от 14.11 ... ИК Труд и Право - издател на трудово-правна, ... Проследени са промените в Кодекса на труда след второто издание от 2008 г. Разгледани са всички въпроси, свързани с многообразието и спецификата ... „Г-жа Дичева е участвала в уебинар на 15.05.2020 г. в качеството си на експерт по трудово право, а не като служител в администрацията на омбудсмана. Т Р У Д О В О П Р А В О 1. Предмет и система 1. Трудовото право е: а) частно право; б) публично право; в) предимно частно с публичноправни елементи; г) предимно публично, с частноправни елементи. 2....