Udzielamy pomocy psychologicznej i wsparcia coachów na trzy sposoby:

dzwoniąc na numer +48 800 012 006, łącząc się na maksymalnie 45 min sesje telefoniczne

max 1- krotna rozmowa interwencyjna

wybierając terapeutę lub coacha na portalu Booksy.com i łącząc się przez Zoom

bezpłatnie max 3-krotne spotkania on-line z coachem lub terapeutą

wpisując się w kalendarz dostępności on-line, za pośrednictwem portalu TrusteDoctor.com

bezpłatnie max 1-krotna rozmowa on-line

Niestety nie możemy zając się długotrwałą psychoterapią i pomóc w trudnościach, które nie mają związku z pojawieniem się pandemii koronawirusa. Jeśli przeżywasz kryzys, a jesteś w procesie psychoterapii skontaktuj się ze swoim terapeutą.

Jeżeli terapeuta lub coach zauważy potrzebę serii spotkań, może zaproponować płatną usługę. Dawka Wsparcia nie pobiera żadnych opłat, ani nie osiąga żadnych zysków ze sprzedaży usług przez terapeutów i coachów.Namawiamy terapeutów do wspólnego pomagania. Procedurę dołączenia do naszego grona można opisać w trzech krokach:

  1. Osoby chętne do pomocy zgłaszają się do zespołu terapeutów i coachów poprzez formularz google.
  2. Nasi wolontariusze weryfikują zgłoszenia, w oparciu o wypełniony formularz oraz proszą Państwa o dodatkowe informacje (np. skan dyplomu ukończenia studiów, skan zdobytych certyfikatów).
  3. Kontaktujemy się z Państwem w celu określenia jaką metodę komunikacji Państwo preferują, pomagamy przejść przez procedurę wybranej formy komunikacji. Zgodnie z ustaleniami, włączamy Państwa do terminarza dostępności.

ZAPRASZAMY!