Nasz portal pomocy rzeczowej i usług jest integratorem potrzeb szpitali oraz zakładów opieki zdrowotnej i udostępnia te potrzeby osobom prywatnym oraz firmom, które chcą pomóc pro-bono.

  1. Zbieramy BEZPOŚREDNIO od szpitali i podmiotów związanych z opieką zdrowia (dalej: jednostek) wykazy produktów i usług niezbędnych do ich prawidłowego funkcjonowania.
  2. Po weryfikacji spójności potrzeb wszystkie one są publikowane i ogólnodostępne na stronie: szpitale.DawkaWsparcia.org.
  3. Osoby prywatne oraz firmy (dalej: darczyńcy) mają równoprawny dostęp do potrzeb jednostek oraz do danych kontaktowych jednostek, aby sprawnie przekazywać jednostkom potrzebne produkty i usługi.


Nie pośredniczymy w fizycznym przekazywaniu produktów i dóbr (transfer jest dokonywany bezpośrednio od darczyńców do jednostek, na bazie ustalonego przez te strony kontaktu).

Nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu jakości przekazywanych produktów i usług, czy odpowiedzialności z tytułu formy i sposobu przekazania dóbr.

Prowadzimy wszelką aktywność pro bono i nie otrzymujemy jakiegokolwiek wynagrodzenia za przekazywane produkty i usługi.