Pracujemy nad tym aby jak najszybciej uruchomić funkcję konsyliów lekarskich przez portal TrusteDoctor